De Belgische overnamewetgeving na de hervorming van 2007

Het Instituut Financieel Recht (IFR) onderzocht samen met een aantal experten de nieuwe wetgeving op haar merites en tekorten.
Editor(s):
Hans De Wulf, Christoph Van der Elst
Series:
Instituut Financieel Recht
Volume:
9
book | published | 1st edition
June 2008 | xviii + 420 pp.

Hardback
€66.50 €95.-


ISBN 9789050958080


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

De Belgische overnamewetgeving die in 1989 tot stand kwam na de memorabele coup van De Benedetti op de Generale Maatschappij was ondertussen reeds meerderjarig geworden.
Precies op dat ogenblik zet de wetgever de Europese Overnamerichtlijn om in het Belgische recht. Met de Wet van 1 april 2007 en haar twee uitvoerings-KB’s van 27 april 2007 heeft de wetgever evenwel veel meer gedaan dan de richtlijn omzetten: het overnamerecht is op nieuwe leest geschoeid, de oude wet is afgeschaft.
Het Instituut Financieel Recht (IFR) onderzocht samen met een aantal experten deze nieuwe wetgeving op haar merites en tekorten. Het Instituut analyseert kritisch waar de wet en haar uitvoeringsbesluiten de vorige wetgeving wijzigt, waar praktische moeilijkheden kunnen worden verwacht en op welke wijze de problemen kunnen worden aangepakt. In dit boek krijgt u onder meer inzicht in de verplicht bod-drempel, de vernieuwde invulling van “onderling overleg”, het belang van de nieuwe memorie van antwoord, de sell-out-regeling, de speak up or shut up-bepaling, de aansprakelijkheden, de internationale aspecten van overnamebiedingen en de vorderingen en verhaalmiddelen inzake overnamebiedingen.
Dit boek is dan ook een onmisbaar referentiewerk voor alle vennootschapsjuristen die met deze materie in contact komen.

Met bijdragen van Jan Cerfontaine, Veerle De Schryver, Hans De Wulf, Theo Raaijmakers, Cathy Van Acker, Christoph Van der Elst, Pascal Vanden Borre en Eddy Wymeersch.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

INLEIDING: DE OVERNAMEWET IN VOGELVLUCHT (p. 1)

TOEPASSINGSGEBIED INCLUSIEF IPR EN KERNBEGRIPPEN INCLUSIEF ONDERLING OVERLEG (p. 5)

INFORMATIEPLICHTEN IN HET KADER VAN EEN VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD (p. 73)

HET NIEUW REGIME VAN HET VERPLICHT OPENBAAR BOD (p. 129)

OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN EN BESCHERMINGSCONSTRUCTIES (p. 213)

VORDERINGEN EN VERHAALMIDDELEN INZAKE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN (p. 255)

SQUEEZE-OUT EN SELL-OUT OF UITWRINGEN EN OPDRINGEN VAN EFFECTEN (p. 331)

UITSTOTING MINDERHEID NA GESTANDDOENING VAN EEN OPENBAAR OVERNAMEBOD: INSPIRATIE UIT NEDERLAND? (p. 377)

WAT NA DE NIEUWE WET OP DE OVERNAMEBIEDINGEN? (p. 411)

About the series:

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.
Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt. Meer informatie is terug te vinden via www.law.ugent.be/fli

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series

Also interesting for you: