Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV

Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruime aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht e.a.
Editor(s):
Herman Braeckmans, Matthias E. Storme, Melissa Vanmeenen, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye
book | published | 1st edition
October 2017 | xxii + 514 pp.

Hardback
€170.-


ISBN 9789400008717

Details

De Faillissementswet vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Maar ook vereffenaars
van vennootschappen worden gecontroleerd door de rechtbank van koophandel, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld. In dit licht wordt met een vaste regelmaat de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd door de KU Leuven en de UAntwerpen.

Dit boek bundelt de belangrijkste bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. De verschillende bijdragen behandelen thema’s en onderwerpen die nieuw zijn sinds 2014. Deze nieuwe uitgave vormt m.a.w. een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die uiteraard op verschillende punten hun gelding behouden. Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruime aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht
met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht e.a.

Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopig bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants. De auteurs zijn allen vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.

Table of Contents

Draaiboek collectief akkoord en overdracht onder gerechtelijk gezag (p. 1)

De curator (p. 55)

Werkwijze van de curator: opstart, beheer faillissement, sluiting (p. 81)

Vorderingen tot reconstructie van de boedel: (bestuurs)aansprakelijkheid en actio pauliana (p. 111)

Samenloop en rangschikking van schuldvorderingen bij faillissement: algemene beginselen (p. 157)

Matthias E. Storme

Enkele bedenkingen over lopende overeenkomsten in het solventierecht (p. 211)

Externe bestuurdersaansprakelijkheid wegens fiscale en sociale schulden bij faillissement (p. 241)

Bernard Tilleman

Administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de vereffening van vastgoed. Informeren en geïnformeerd worden, dat is de kwestie (p. 355)

De rol en rechtspositie van de werknemers in de WCO (p. 385)

Sociaalrechtelijke aandachtspunten voor curatoren (p. 427)

Waar financiën en justistie curatoren, vereffenaars en schuldbemiddelaars ontmoeten (p. 471)

Francis Desterbeck

Status quaestionis inzake vereffening van vennootschappen: stilte na vele wetswijzigingen (p. 487)

Herman Braeckmans