Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II

Deze actuele uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin.
Editor(s):
Herman Braeckmans, Herman Cousy, Eric Dirix, Bernard Tilleman, Melissa Vanmeenen
book | published | 1st edition
April 2010 | xxii + 492 pp.

Hardback
€160.-


ISBN 9789400000230

Details

De Faillissementswet vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Sinds 2006 worden ook vereffenaars van vennootschappen gecontroleerd door de rechtbank van koophandel, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld. In dit licht werd in 2008 en 2009 een nieuwe editie van de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd. Dit boek bundelt een aantal bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding.
Dit boek is een actualisering van de eerste editie van het gelijknamige boek dat in 2006 verscheen. De bijdragen behandelen thema’s en onderwerpen die nieuw zijn sinds 2006. Deze nieuwe uitgave vormt m.a.w. een aanvulling op het eerder verschenen boek, dat op verschillende punten zijn gelding behoudt. Het boek bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin.
Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopig bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants. De auteurs zijn vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.

Table of Contents

DEEL I. ALGEMEEN

Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding (p. 1)

Zekerheden, eigendomsvoorbehoud en rangregeling (p. 21)

Vereffening van vennootschappen buiten faillissement na de wet van 2 juni 2006: de rechtspraak komt op gang (p. 49)

Nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van fiscus en RSZ (p. 73)

DEEL II. CURATOR

De rechter-commissaris (p. 97)

De faillissementsbalans (p. 113)

Lopende overeenkomsten bij faillissement en gerechtelijke reorganisatie (p. 147)

De bestaande overeenkomsten en het faillissement anno 2010: enige specifieke toepassingen (p. 175)

Sluiting van het faillissement (p. 197)

De bescherming van de persoonlijke zekerheidsteller in het insolventierecht: stand van zaken en knelpunten (p. 229)

DEEL III. RAAKVLAKKEN

Internationaal insolventierecht: enkele actuele ontwikkelingen (p. 247)

De faillissementscurator en de fiscaliteit: enkele aandachtspunten (p. 287)

Outplacement en ondernemingen in moeilijkheden: het sociaal interventiefonds (p. 349)

Werkgever in financiële moeilijkheden, Faillissement en aanvullend pensioen (p. 371)

Vastgoed in een faillissementsprocedure: enkele aandachtspunten (p. 413)

Bodemrecht in vlaanderen: aandachtspunten voor de curator (p. 437)