Covid-besmetting van de rechtshandhaving

In dit boek wordt onderzocht wat de blijvende (positieve?) impact is van de Covid-19 crisis op een aantal rechtsgebieden.: Inzake het gerechtelijk recht wordt de virtuele terechtzitting als blijver onderzocht Voor het straf- en strafprocesrecht wordt de impact op het vooronderzoek, de rechtspleging en de strafuitvoering en de internering in kaart gebracht. In het arbeidsrecht lijkt telethuiswerk definitief doorgebroken. Ten slotte wordt voor het bestuursrecht de fel gecontesteerde avondklok kritisch onderzocht.Editor(s):
Beatrix Vanlerberghe, Joëlle Rozie, Stefan Rutten
book | published | 1st edition
December 2021 | x + 158 pp.

Paperback
€60.-


ISBN 9789400013865

Details

Bij de uitbraak van de coronapandemie in maart 2020 kon niemand vermoeden welke uitdagingen deze gezondheidscrisis met zich zou meebrengen voor de hele samenleving. Ook op juridisch vlak zorgde deze pandemie voor de nodige uitdagingen, die tot een aantal nieuwe ontwikkelingen hebben geleid.
In dit boek – dat de referaten bevat van de studienamiddag die op 2 december 2021 door de onderzoeksgroep “Rechtshandhaving” van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen werd georganiseerd – wordt onderzocht wat de blijvende (positieve?) impact is van de Covid-19-crisis op een aantal rechtsgebieden.

Inzake het gerechtelijk recht wordt de virtuele terechtzitting als blijver onderzocht. Voor het straf- en strafprocesrecht wordt de impact op het vooronderzoek, de rechtspleging en de strafuitvoering en de internering in kaart gebracht. In het arbeidsrecht lijkt telethuiswerk definitief doorgebroken. Ten slotte wordt voor het bestuursrecht de fel gecontesteerde avondklok kritisch onderzocht.

Dit boek, dat vooral een vooruitblik is in plaats van een terugblik, is een waardevol naslagwerk voor advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici. Het bevat bijdragen van Pierre Thiriar, Laurens Claes, Jan Buelens, Kelly Reyniers en Liesbeth Todts.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk 1. De bestuurlijke avondklok als ordehandhavingsinstrument vanuit Europees mensenrechtelijk perspectief (p. 1)

Hoofdstuk 2. De virtuele terechtzitting in de civiele procedure en het recht op een eerlijk proces (p. 47)

Hoofdstuk 3. De impact van de coronapandemie op het arbeidsrecht (p. 65)

Hoofdstuk 4. De (blijvende?) impact van Covid-19 op de strafuitvoering en de strafprocedure (p. 123)