Corporate governance in banken

Financiële instellingen worden de laatste jaren geconfronteerd met een pak nieuwe regels. Sinds 1 januari 2014 werden de nieuwe Europese CRD IV regels voor banken van toepassing. België koos voor de vlucht vooruit met een ambitieuze nieuwe bankenwet, die ook nieuwe regels inzake corporate governance met zich meebracht.
Editor(s):
Koen Byttebier, Jeroen Delvoie, Tom Wera
Series:
Publicaties in het Economisch recht VUB
Volume:
20
book | published | 1st edition
January 2016 | xiv + 411 pp.

Hardback
€87.50 €125.-


ISBN 9789400005044

Details

Financiële instellingen worden de laatste jaren geconfronteerd met een pak nieuwe regels. Sinds 1 januari 2014 werden de nieuwe Europese CRD IV regels voor banken van toepassing. Daarnaast werkt Europa nog aan andere werven, zoals het eengemaakte bankentoezicht en de afwikkeling van banken in financiële moeilijkheden. In CRD IV wijt de Europese wetgever het recente falen van een aantal financiële instellingen, en de systeemcrisis die daar wereldwijd uit is voortgekomen, deels aan tekortkomingen inzake corporate governance. België koos voor de vlucht vooruit met een ambitieuze nieuwe bankenwet, die ook nieuwe regels inzake corporate governance met zich meebracht.

Met bijdragen van Michel Flamée, Paul Jorion, Christoph Van der Elst, Tom Snels, Jeroen Delvoie en Tina Coen, Ludo Cornelis en Heleen De Bock, Merel Pieters en Jo Swyngedouw, Koen Byttebier, Alain François en Tom Wera, en een slotwoord van Koen Geens.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

General Introduction (p. 1)

Comment by the Chairholder Woe to Us: Downstream rather than Upstream! (p. 7)

Paul Jean Maurice Jorion

Corporate Governance of Banks: The Incomplete Governance Story (p. 11)

Christoph Van der Elst

Governance, Remuneration and Transparency under the Fourth Capital Directive (p. 47)

Corporate governance in de nieuwe Bankenwet: een overzicht (p. 69)

Jeroen Delvoie

Minder is meer: aansprakelijkheidsrisico in en rond pottenbrekende kredietinstellingen (p. 147)

Ludo Cornelis

Is de top van de bank “fit & proper”? Geschiktheid van bestuur en leiding en het toezicht daarop door de Nationale Bank van België (p. 205)

Corporate governance in de financiële sector: remuneratie van bestuurders, directieleden en management (p. 221)

Koen Byttebier, Alain François, Tom Wera

Slotwoord (p. 379)

Koen Geens

Paneldebat (p. 387)

About the series:

Publicaties in het Economisch recht VUB

Deze reeks bevat de publicaties van de Vakgroep Economisch Recht, een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Brussel.
De Vakgroep Economisch Recht stelt zich ten doel om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verzorgen op het gebied van het Economisch recht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
De Vakgroep stimuleert en organiseert multidisciplinair onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die o.m. het vennootschapsrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het marktrecht en het verzekeringsrecht tot voorwerp hebben.
De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de publicatiereeks van de Vakgroep.
De publicaties van de Vakgroep die in deze reeks worden opgenomen, zijn onderworpen aan een double-blind peer review en beantwoorden aan de hoogste academische normen. Meer info over de Vakgroep op http://www.vub.ac.be/ECOR/
Editorial Board
Met ingang van najaar 2011 is voor de Reeks publicaties van de Vakgroep Economisch Recht een Editorial Board samengesteld.
De Editorial Board bewaakt de kwaliteit van de in de boekenreeks gepubliceerde werken en is samengesteld uit zowel academische leden, als uit praktijkdeskundigen met een grote specialisatie in het vakgebied, en dit om het evenwicht tussen wetenschappelijke en praktijkrelevantie te bewaken.
Voorzitter: Prof. Koen Byttebier
Verdere leden: Prof. Michel Flaméé, Prof. Jean-Marie Nelissen-Grade, Mr. Jan Peeters, Dhr. Koen Troch.
Redactiesecretariaat: Dhr. Tom Wera

More about this series

Also interesting for you: