CBR Jaarboek 2013-2014

De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte ‘klassiekers’ in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen.
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
book | published | 1st edition
October 2014 | ix + 508 pp.

Paperback
€120.-


ISBN 9789400004498

Details

De CBR Jaarboeken zijn reeds geruime tijd echte ‘klassiekers’ in de Nederlandstalige juridische doctrine: ze bieden kwalitatief hoogstaande analyses van recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder daarbij de behoeften van de rechtspracticus uit het oog te verliezen. De CBR Jaarboeken vormen dan ook de ruggengraat van de bibliotheek van talrijke advocaten, magistraten, notarissen, ambtenaren en bedrijfsjuristen die op de hoogte wensen te blijven van alle recente evoluties en pijnpunten in hun vakgebied.

In de editie 2013-2014 wordt in de eerste plaats ingezoomd op de talrijke en belangrijke recente wijzigingen in het gerechtelijk recht, en wordt ook de nieuwe Pandwet besproken, waarbij vooral de grote flexibiliteit van zekerheidsrechten en het doelmatig gebruik van de zekerheidsinstrumenten onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast wordt de recente evolutie m.b.t. de bestuurdersaansprakelijkheid, zowel in het vennootschapsrecht als in het strafrecht, grondig en kritisch belicht. Vervolgens wordt de invloed van het nieuwe WER op commerciële contracten (handelsagentuur, verkoopconcessies en vastgoedmakelaars) geanalyseerd evenals de werking van de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie. Bij de uitgebreide bespreking van 50 jaar Probatiewet komt de individualisering van de bestraffing aan bod. De laatste bijdragen bespreken de antimisbruikbepalingen in zowel het sociaal als het fiscaal recht, met bijzondere aandacht voor de Detacheringsrichtlijn.

Met andere woorden, een onmisbaar naslagwerk voor iedere praktijkjurist.

Met bijdragen van Philippe Ernst, Peter Hoet, Dave Mertens, Bruno Peeters, Béatrice Ponet, Vincent Sagaert, Kristof Salomez, Beatrix Vanlerberghe, Herwig Verschueren en Patrick Waeterinckx.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Actualia gerechtelijk recht: procedure en rechtsmiddelen (p. 1)

Enkele pijlers van de Pandwet (p. 53)

Actualia vennootschapsrecht: bestuurdersaansprakelijkheid recente evoluties (p. 79)

Bestuurdersaansprakelijkheid vanuit strafrechtelijk perspectief (p. 177)

Commerciële contracten en precontractuele informatie (p. 237)

Vijftig jaar Probatiewet: verleden en toekomst van de individualisatie van de bestraffing (p. 319)

Sociale antimisbruikbepalingen en het Europese Unierecht: de detacheringscasus (p. 391)

De ‘algemene’ antimisbruikbepaling in het sociaal recht (p. 431)

De algemene fiscale antimisbruikbepalingen: een commentaar in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (p. 445)

Trefwoordenregister (p. 507)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Trefwoordenregister (p. 507)