Bemiddeling in een (echt)scheiding: een nuttig instrument

Het werk geeft de bemiddelaar de mogelijkheid de juridische omkadering in verstaanbare taal t.a.v. de partijen toe te lichten en dit juridisch-technisch om te zetten in een correct opgestelde (echt)scheidingsovereenkomst, zowel op het niveau van het vermogensrecht als van het familierecht.

Author(s):
Fleur Goister, Joke De Neys
book | published | 1st edition
September 2022 | xiv + 342 pp.

Paperback
€92.-


ISBN 9789400014923


Alternative prices
- Student price: €50.-

Details

Dit boek is geschreven door en voor (familiale) bemiddelaars, maar ook voor iedereen die interesse heeft in bemiddeling. Gelet op het hybride karakter van de ADR-figuur van bemiddeling zijn soft skills essentieel. Ze moeten hand in hand gaan met juridische principes. In onze praktijk wordt dit vaak het juist hanteren van “de juridische virtuele knoppen” genoemd.

Een van de doelstellingen van dit boek is om de juridische omkadering te kennen en te kunnen omzetten in mensentaal. Zo kan de bemiddelaar kwalitatief verstaanbare taal spreken ten aanzien van de partijen, om dit vervolgens te kunnen ombuigen in een correct opgestelde (echt)scheidingsovereenkomst.

Daarnaast wordt tevens gefocust op de metaskills van de bemiddelaar in het doorlopen van een gefaseerd bemiddelingstraject. Het boek reikt enkele essentiële handvaten, tools en vaardigheden aan die onontbeerlijk zijn in een moeizaam gesprek. Hierbij is er ook de nodige aandacht voor deontologie. Tot slot wordt stilgestaan bij de inhoud van een (echt)scheidingsovereenkomst zowel op het niveau van het vermogensrecht als op het niveau van het familierecht. Het eindresultaat is een duurzaam bemiddelde (echt)scheidingsovereenkomst die de toets van de homologatie kan doorstaan.

Het boek bevat kortom een hybride theoretische en praktische duiding. Vanuit theoretische grondslagen en praktijkervaring worden een aantal eigen tools en praktische werkinstrumenten naar voren gebracht voor de professioneel erkend bemiddelaar.

Over de auteurs:
Fleur Goister is collaboratief advocaat en erkend bemiddelaar in familiale, burgerlijke en handelszaken. Zij richtte Pro Mediation op, een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend vormingsinstituut. Fleur is ook actief bezig met de nieuwe ADR-rechtsfiguur van de collaboratieve onderhandeling en is één van de vier hoofddocenten bij de Orde van Vlaamse Balies. Ze is daarnaast plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en is als geaffilieerd wetenschappelijk medewerker verbonden aan de afdeling privaat- en economisch recht van de VUB, waar zij mee invulling geeft aan het vak ADR. Zij is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Joke De Neys is jurist in het notariaat. Zij is erkend familiaal bemiddelaar, met een specifieke kennis in het huwelijksvermogens- en vennootschapsrecht. Joke is daarnaast hoofddocent in de basisopleiding en in de specialisatie bemiddeling in familiale zaken bij Pro Mediation. Zij is tevens auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Table of Contents

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk I. Terminologie echtscheiding – scheiding van tafel en bed – feitelijke scheiding (p. 3)

Hoofdstuk II. Het bemiddelingstraject – een schematisch overzicht van het stappenplan met een aantal voorbeeldvragen (p. 9)

Hoofdstuk III. De echtscheiding (p. 23)

Hoofdstuk IV. De echtscheiding op basis van een onherstelbare ontwrichting (EOO) (p. 27)

Hoofdstuk V. Echtscheiding bij onderlinge toestemming (EOT) (p. 39)

Hoofdstuk VI. Vermogensrechtelijke verdeling in een bemiddeling (p. 83)

Hoofdstuk VII. Juridische en financiële aspecten met betrekking tot de kinderen (p. 133)

Besluit (p. 215)

Bijlagen (p. 217)