Vergelijkend en geannoteerd wetboek registratie- en successierechten in de drie gewesten

Dit werk stelt iedereen die wordt geconfronteerd met een probleem van registratie- of successierechten, in staat om in één boek de verschillende artikelen over registratie- en successierechten te kunnen vergelijken en om de wetshistoriek van de verschillende artikelen te kennen. Dankzij dit werk kan men ook vlot de uitvoeringsbesluiten, de belangrijkste rechtspraak, de administratieve omzendbrieven en de juiste verwijzingen naar de belangrijkste artikelen van de rechtsleer terugvinden.

book | published | 1st edition
June 2021 | 600 pp.

Paperback
€340.-


ISBN 9789400013650

Details

De gedeeltelijke regionalisering van de registratie- en successierechten heeft tot gevolg dat er in ons land zeven wetboeken naast elkaar bestaan: het Wetboek der registratie- en successierechten zoals van toepassing in de drie Gewesten, de wetboeken die van toepassing zijn in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Voor de beroepsbeoefenaar is het gebruikelijk om zich bij het bestuderen van een dossier af te vragen of de teksten van het ene gewest dezelfde zijn als die van het andere en, zo ja, of de interpretatie ervan dezelfde is, aangezien het Vlaamse Gewest de belastingdienst heeft overgenomen. Bovendien moet soms een beroep worden gedaan op rechtspraak en commentaren van de administratie of de rechtsleer.
Dit werk stelt iedereen die wordt geconfronteerd met een probleem van registratie- of successierechten, simpelweg beginnend met het artikel of de artikelen van een wetboek, in staat om:
- in één boek de verschillende artikelen over registratie- en successierechten te kunnen vergelijken:
• de artikelen van het Waalse en het Brusselse wetboek staan dus in twee kolommen; indien de tekst tot de bevoegdheid van de federale overheid blijft behoren of gelijkaardig is, want ongewijzigd sinds de regionalisering, is hij over de twee kolommen verdeeld;
• onder elk van de artikelen wordt in voorkomend geval verwezen naar de overeenkomstige artikelen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
• omgekeerd wordt onder elk artikel van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verwezen naar de overeenkomstige artikelen in de twee andere wetboeken;
- de geschiedenis van de verschillende artikelen te kennen;
- de uitvoeringsbesluiten, de belangrijkste uitspraken van de rechtspraak, de omzendbrieven van de administratie en de juiste verwijzingen naar de belangrijkste artikelen van de rechtsleer terug te vinden;
- voor elk artikel, in de voornaamste werken van de rechtsleer, de referenties die specifiek zijn voor de commentaren van dit artikel terug te vinden.
Om ervoor te zorgen dat het boek in wezen praktisch van aard is, zijn alleen artikelen opgenomen die direct of indirect verband houden met registratie- en successierechten. Daarom worden alleen opgenomen:
- Titel I van het Wetboek van registratierechten (artikelen 1 tot en met 258);
- Boek I van het Wetboek van successierechten (artikelen 1 tot 146bis);
- Vlaamse Codex Fiscaliteit (uittreksel uit artikel 1.1. 0.0.2 van Titel I, hoofdstukken 7 tot en met 11 van Titel II en een uittreksel van Titel II.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Also interesting for you: