Het Misdrijf & Fiscale fraude

14 October 2021
Gent
€235.84 (VAT incl.)

Het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht wordt door praktijkmensen vaak met enige terughoudendheid benaderd. Het zou een nodeloos moeilijk en ingewikkeld stuk bijzonder strafrecht zijn.

De recente evolutie in rechtsleer en rechtspraak noopten de auteur tot een bijgewerkte uitgave van zijn gekende werk. Er wordt onder meer ingegaan op de vraag of en in welke mate gegevens uit een strafdossier de basis kunnen vormen voor een taxatie, ook al werden ze vanuit strafrechtelijk oogpunt op een onrechtmatige manier verkregen.

Deze tweede bijgewerkte editie houdt rekening met een aantal recente ontwikkelingen zoals de samenloop tussen valsheid in geschriften en witwassen - inzake regularisatie, waarover recent rechtspraak ontstond, nieuwe inzichten inzake ‘una via’-overleg …

Francis Desterbeck was eerste advocaat-generaal parket hof van beroep Gent.

Tijdens de studienamiddag op 14 oktober 2021 geeft de auteur een inkijk in de materie.
Het strafrechtelijk beleid ter zake wordt toegelicht door een parketmagistraat.
Een vertegenwoordiger van het kabinet-Van Peteghem geeft voorts toelichting over de hervorming van de materie, die in de steigers staat.
Een vertegenwoordiger van de BBI en een advocaat gespecialiseerd in het fiscaal strafproces geven hun visie vanuit hun eigen invalshoek.
Ook de nieuwe bevoegdheden van de fiscus in het fiscaal strafproces komen aan bod.
Aldus wordt de materie door de diverse sprekers vanuit hun eigen praktische ervaring benaderd.


Sprekers

Francis Desterbeck, emeritus eerste advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Gent
Olivier Ruysschaert, substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden te Gent
Vertegenwoordiger van het kabinet Van Peteghem (nog te bevestigen)
Tom Verschueren, adviseur-generaal bij FOD Financiën, Centrale Diensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
Michel Maus, advocaat aan de balie van Brugge en Gent en professor aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent


Doelgroep

Advocaten, magistraten, cijferberoepers: boekhouders, accountants en belastingconsulenten (thans accountants en belastingadviseurs), bedrijfsrevisoren en bedrijfsjuristen

Programme

12u30: broodjeslunch

13u30: Een kort overzicht van het fiscaal strafrecht
Francis Desterbeck

14u10: Het beleid van het parket in fiscale strafzaken
Olivier Ruysschaert

14u50: De procedure in fiscale strafzaken : wat brengt de toekomst?
vertegenwoordiger van het kabinet Van Peteghem (nog te bevestigen)

15u30: pauze

15u50: De BBI en het fiscaal strafrecht: enkele aandachtspunten
Tom Verschueren

16u30: De rechten van de belastingplichtigen in het fiscaal strafproces
Michel Maus

17u10 – 17u30: vragen

Practical information

DATUM EN LOCATIE

Donderdag 14 oktober 2021 | Gent

Zebrastraat NV
Zebrastraat 32/001
9000 Gent
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek
ITAA: erkend voor 3,5 uur categorie A


PRIJS

€ 199 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjesbuffet, koffiepauze en het boek Het Misdrijf & Fiscale fraude (tweede herziene editie) t.w.v. 65 euro, hetgeen u ontvangt op de studienamiddag zelf.
Indien u reeds het boek in uw bezit heeft, kunt u de studienamiddag volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Documentation included


Het Misdrijf & fiscale fraude


Het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht wordt door praktijkmensen vaak met enige terughoudendheid benaderd. Het zou een nodeloos moeilijk en ingewikkeld stuk bijzonder strafrecht zijn.
Dit werk gaat dieper in op de eigenheid van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, zonder zich te verliezen in algemene en vage theorieën. De constitutieve elementen van de fiscale misdrijven worden ontleed en er wordt stil gestaan bij de vervolging van fiscale misdrijven in de praktijk. Hierbij horen uiteraard bijzonderheden over de praktische organisatie van de FOD Financiën, de parketten en de politiediensten, en de samenwerking tussen deze diensten.
Er wordt eveneens aandacht besteed aan verwante misdrijven, die in de praktijk vaak samen met fiscale misdrijven worden vervolgd: ...

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

14 October 2021 - Gent

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00