Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de positie van de aandeelhouder

Het boek onderzoekt hoe risico efficiënt kan worden verdeeld tussen schuldeisers en aandeelhouders van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In het boek wordt een origineel en omvattend onderzoek uitgevoerd naar de (juridische en economische) positie van de aandeelhouder in de kapitaalstructuur van een vennootschap. De auteur maakt tevens een diepgaande technische analyse van het begrip aandeel en de aansprakelijkheid van de aandeelhouder.

Author(s):
Simon Landuyt
Series:
Instituut Financieel Recht
Volume:
25
book | published | 1st edition
October 2020 | xviii + 462 pp.

Hardback
€157.50


ISBN 9789400012554


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

In dit boek wordt onderzocht op welke wijze risico efficiënt kan worden verdeeld tussen schuldeisers en aandeelhouders van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met behulp van de economische methode worden de relevante variabelen geïdentificeerd die een dieper inzicht bieden in dit vraagstuk. Als kapstok hierbij worden de regels onderzocht met betrekking tot de van rechtswege achterstelling van aandeelhoudersleningen, een typisch risicoverdelend mechanisme. Om na te gaan of en hoe de economische bevindingen zich in de wettelijke praktijk vertalen, wordt in het boek een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen het Belgische, het Duitse en het Amerikaanse (VS) recht. Tot slot doet de auteur een aantal aanbevelingen die de wetgever kan meenemen bij het opmaken van regulering in dit domein.

De lezer maakt in dit referentiewerk kennis met een origineel en omvattend onderzoek uitgevoerd naar de (juridische en economische) positie van de aandeelhouder in de kapitaalstructuur van een vennootschap. Het richt zich dan ook in eerste instantie tot iedereen die geïnteresseerd is in het bredere domein van corporate finance (law). Het geeft vennootschapsjuristen inzicht in de economische krachten achter de financieringsovereenkomsten die ze opmaken voor hun clientèle. De auteur maakt tevens een diepgaande juridische analyse van het begrip aandeel en de aansprakelijkheid van de aandeelhouder, zodat het boek werk ook nuttig geconsulteerd kan worden bij de oplossing van specifieke technische vraagstukken


Dit boek heeft de roeping om verplichte literatuur te worden voor elke vennootschapsjurist die zich ernstig neemt.” Professor Marieke Wyckaert

Simon Landuyt is vrijwillig postdoctoraal onderzoeker aan het Financial Law Institute verbonden aan de UGent. Hij heeft ervaring als advocaat gespecialiseerd in financieel en regulatoir recht bij verschillende internationale kantoren en is heden verbonden aan het kantoor Stibbe te Brussel.

Table of Contents

Inleiding (p. 1)

I. Situering en verantwoording van het onderzoek (p. 9)

II. Onderzoeksvragen, methodologie en opbouw (p. 21)

III. Begrippenapparaat (p. 29)

Proloog: De historische wortels van de achtergestelde positie van de aandeelhouder (p. 59)

DEEL 1: De economische grondslag voor de automatische achterstelling van aandeelhoudersleningen

I. De theoretische irrelevantie van de kapitaalstructuur (p. 67)

II. De persoons(on)afhankelijke en prioriteits(on)afhankelijke eigenschappen van vreemd en eigen vermogen (p. 77)

III. Persoonsafhankelijke economische effecten van rangdiversificatie (p. 91)

IV. Achterstelling als default dan wel mandatory rule (p. 161)

V. Gerechtelijke of automatische achterstelling, standard of rule? (p. 181)

VI. Achterstelling en beperkte aansprakelijkheid (p. 189)

VII. Achterstelling en minimumkapitaal (p. 201)

VIII. Onderscheid met andere situaties waarin het economisch risico van het aandeel wordt overgedragen (p. 207)

IX. Tussenbeschouwingen (p. 211)

DEEL 2: Rechtsvergelijkende analyse

I. Duitsland (p. 217)

II. Verenigde Staten (p. 269)

III. Overige jurisdicties (p. 303)

DEEL 3: Het Belgische perspectief

I. Herkwalificatie van een aandeelhouderslening als inbreng (p. 309)

II. Oprichtersaansprakelijkheid (p. 323)

III. Het gemene recht: rechtsmisbruik en onrechtmatige daad (p. 331)

IV. Tussenbeschouwingen bij het Belgische recht (p. 359)

DEEL 4: Modaliteiten en toepassingsgebied van de automatische achterstelling van aandeelhoudersleningen

I. Personeel toepassingsgebied (p. 365)

II. Materieel toepassingsgebied (p. 383)

III. Temporeel toepassingsgebied (p. 405)

IV. Rangdoorbraak en aandeelhoudersleningen (p. 409)

V. Tussenbeschouwingen bij de modaliteiten van een automatische achterstelling (p. 417)

Algemeen besluit (p. 421)

Bronnen (p. 431)

About the series:

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


More about this series