Waardering van ondernemingen

21 January 2020
Antwerpen
€350.61 (VAT incl.)

Waardering van ondernemingen en het bepalen van de behoefte aan werkkapitaal en netto schuld in M&A transacties


Het bepalen van de waarde van een onderneming is niet eenvoudig en in veel gevallen een complexe aangelegenheid. Tijdens deze studienamiddag worden de verschillende waarderingsmethoden toegelicht. Speciale aandacht gaat naar de correcties voor de werkkapitaalbehoeften (Working Capital Requirement) die vaak een belangrijk effect kunnen hebben op de uiteindelijke prijs.


Spreker
Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, gastdocent Keppler university Linz, gastdocent School of economics – universiteit Maastricht, gastdocent UA


Doelgroep
Advocaten, bedrijfsjuristen, boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren …Programme

INHOUD

 Volgende topics komen aan bod:

Wat zijn de verschillende waarderingsmethoden?
- Discounted cash flow
- Multiples
- Substantiële waarde
- Liquiditeitswaarde
Wat is equity value en enterprise value?
Wat is werkkapitaal?
Hoe wordt werkkapitaal genormaliseerd?
Bepaling van netto-schuld
Gebruik van de ”managerial balance sheet”
Berekening van de “cost of equity” en “Wacc”
Hoe de waarderingsmethodieken praktisch toepassen op een KMO?


TIMING

12u45: onthaal met broodjes
13u30: start deel 1
15u00: koffiepauze
15u15: start deel 2
17u15: vragenronde

Practical information

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 21 januari 2020| Antwerpen (Berchem)
Bluepoint Antwerpen
Zaal Amundsen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
routebeschrijving

ERKENNINGEN

- OVB: erkend voor 3 punten
- IBJ: erkend voor 3 punten
- IAB: erkend voor 3,5u
- BIBF: erkend voor 3,5u
- IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffie- en lunchpauze en het boek Business Valuation ter waarde van 79 euro.


**********

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

**********

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

21 January 2020 - Antwerpen

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00