Roerende zekerheden na de Pandwet

Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden is door de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (“Pandwet”) en de reparatiewet van 25 december 2016 grondig gewijzigd. Dit boek bevat een diepgaande bespreking van de meeste aspecten van deze nieuwe wetgeving, alsook een inzicht in het Belgische recht inzake roerende zekerheden zoals het er na de inwerkingtreding van deze wetten uitziet.
Editor(s):
Matthias E. Storme
book | published | 1st edition
June 2017 | xvi + 360 pp.

Paperback
€110.-


ISBN 9789400008519

Details

Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden is door de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (“Pandwet”) en de reparatiewet van 25 december 2016 grondig gewijzigd. Dit boek bevat een diepgaande bespreking van de meeste aspecten van deze nieuwe wetgeving, alsook een inzicht in het Belgische recht inzake roerende zekerheden zoals het er na de inwerkingtreding van deze wetten uitziet. Het gaat om een ingrijpende hervorming, waarbij vele facetten van het recht inzake roerende zekerheden werden gewijzigd. Het samenspel tussen de nieuwe regels en de regels die blijven gelden is niet altijd even eenvoudig en daarom bieden de auteurs zowel stevig onderbouwde analyses als praktische antwoorden op een hele reeks concrete vragen.

Met bijdragen van Luc Bontinck, Eric Dirix, Roel Fransis, Robbert Jacobs, Ruud Jansen, Jasmine Malekzadem, Koen Panis, Vincent Sagaert, Reinhard Steennot, Matthias E. Storme en Sander Van Loock.

Table of Contents

De nieuwe Pandwet: doelstellingen en uitgangspunten (p. 1)

Eric Dirix

Het eigendomsvoorbehoud (en retentierecht) onder de Pandwet (p. 29)

Vincent Sagaert

Algemene beginselen bij de verpanding van roerende goederen (p. 65)

Ruud Jansen

De bescherming van de consument bij pandovereenkomsten (p. 125)

Reinhard Steennot

De uitwinning van pandrechten na de hervorming (p. 157)

Capita selecta panduitwinning (p. 179)

Roel Fransis

Het pandregister (p. 203)

Zekerheidsrechten op schuldvorderingen (op naam) (p. 223)

Matthias E. Storme

Wet Financiële Zekerheden en Pandwet: tussen polaroid en het digitale tijdperk (p. 301)

Zekerheidsrechten op intellectuele eigendoms rechten na de Pandwet (p. 321)

De security agent in de nieuwe Pandwet (p. 337)

Sander Van Loock

Trefwoordenregister (p. 357)

Matthias E. Storme