Hulpverlening en recht (vierde editie)

Het boek Hulpverlening en recht reikt de hulpverlener juridische tools aan om de groeiende complexiteit van de hulpvragen beter te kunnen opvangen. Hierbij komen niet alleen de belangrijkste topics en wetswijzigingen in het jeugd- en strafrecht aan bod, maar ook andere verwante rechtstakken.
Author(s):
Ingrid De Jonghe, Lee Uyttenhove, Goedele Verlinden
book | published | 4th edition
September 2017 | xxvi + 410 pp.

Paperback
€39.-


ISBN 9789400008229


Alternative prices
- Student price: €28.-

Details

Dit boek reikt de hulpverlener juridische tools aan om de groeiende complexiteit van de hulpvragen beter te kunnen opvangen. Hierbij komen niet alleen de belangrijkste topics en wetswijzigingen in het jeugd- en strafrecht aan bod, maar ook andere verwante rechtstakken. Na een algemene situering van het begrip ‘recht’ wordt vervolgens aandacht besteed aan de staatkundige organisatie, het procesrecht, het personenrecht, het familierecht, het verbintenissenrecht en de deontologie. De analyse en de bespreking van de opgenomen rechtstakken geven de hulpverlener de informatie die nuttig en nodig is voor de dagelijkse uitoefening van zijn of haar beroep. Het boek bevat tevens talrijke praktijktoepassingen, ethisch-maatschappelijke reflecties en vernieuwende voorstellen.

Zo wordt de hele materie benaderd vanuit een gemengde juridische, criminologische en pedagogische invalshoek. Dit boek is dan ook bedoeld voor de hulpverlener in het ruime welzijnswerk.

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. INLEIDING

DEEL II. PUBLIEK- EN STAATSRECHT

DEEL III. GERECHTELIJK RECHT

DEEL IV. PERSONENRECHT

DEEL V. FAMILIERECHT

DEEL VI. VERBINTENISSENRECHT

DEEL VII. SOCIAAL RECHT

DEEL VIII. JEUGDRECHT

DEEL IX. STRAFRECHT

DEEL X. PRIVACY, BEROEPSGEHEIM EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bibliografie (p. 406)