Collectieve schuldenregeling

Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.
Author(s):
Ronny Plaeke
book | published | 1st edition
February 2017 | x + 182 pp.

Paperback
€34.30 €49.-


ISBN 9789400007888


Alternative prices
- Student price: €25.-

Details

Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.

De modeldocumenten in de bijlagen reiken de hulpmiddelen aan om de schuldbemiddeling vlot en efficiënt te laten verlopen. De bijlagen bevatten o.a. een vragenlijst in verband met de mee te brengen documenten, een modelverzoekschrift, een leidraad voor een eerste gesprek, een modelbrief naar de FOD Financiën, een model jaarverslag en een overzichtstabel met inkomsten en uitgaven.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Ronny Plaeke

Hoofdstuk 1. Inleiding - Opzet (p. 1)

Hoofdstuk 2. Opstart van de procedure (p. 3)

Hoofdstuk 3. Beschikking van Toelaatbaarheid (p. 7)

Hoofdstuk 4. Rol van de schuldbemiddelaar (p. 11)

Hoofdstuk 5. Opstart dossier door de schuldbemiddelaar (p. 17)

Hoofdstuk 6. Relatie schuldbemiddelaar-schuldenaar (p. 21)

Hoofdstuk 7. Relatie schuldbemiddelaar-derden (p. 29)

Hoofdstuk 8. Financieel dossier (p. 33)

Hoofdstuk 9. Aangiftes van schuldvordering (p. 35)

Hoofdstuk 10. Minnelijke fase - Minnelijke aanzuiveringsregeling (p. 39)

Hoofdstuk 11. Uitzonderingsprocedure: onmiddellijke kwijtschelding (p. 49)

Hoofdstuk 12. Gerechtelijke fase - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling (p. 51)

Hoofdstuk 13. Opvolging aanzuiveringsregeling (p. 57)

Hoofdstuk 14. Einde van CSR (p. 63)

Hoofdstuk 15. Bijzondere topics: CSR bij samenwonenden (p. 71)

Hoofdstuk 16. Bijzondere topics: echtscheiding (p. 75)

Hoofdstuk 17. Bijzondere topics: verkoop onroerend goed (p. 77)

Hoofdstuk 18. Bijzondere topics: persoonlijke borgstellingen (p. 81)

Hoofdstuk 19. Kosten van de CSR (p. 83)

Hoofdstuk 20. Diversen (p. 87)

Modellen (p. 95)

Wetgeving (p. 159)

Literatuur (p. 177)

Zaakregister (p. 179)

Also interesting for you: