Normvlucht en systeemdwang in de financiële sector

In dit boekje onderzoekt de auteur hoe financiële instellingen de abundante financieelrechtelijke regels nog kunnen kennen en er bovendien in kunnen slagen de naleving daarvan te verzekeren.
Author(s):
Veerle Colaert
Series:
Acta Falconis
Volume:
6
book | published | 1st edition
February 2015 | vi + 66 pp.

Paperback
€25.-


ISBN 9789400006133

Details

In dit boekje onderzoekt de auteur hoe financiële instellingen de abundante financieelrechtelijke regels nog kunnen kennen en er bovendien in kunnen slagen de naleving daarvan te verzekeren. Systematisering is daarbij de meest voor de hand liggende oplossing. Systematisering betekent dat de naleving van de financieelrechtelijke gegevens zoveel als mogelijk in computermodellen wordt gegoten. De auteur analyseert in deze bijdrage op een gestructureerde wijze zowel de voordelen als de mogelijke risico’s en aansprakelijkheidsgronden die verbonden zijn aan deze aanpak.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Acta Falconis

The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

More about this series