De nieuwe arbitragewet 2013

De auteurs behandelen een selectie van nieuwe wetsbepalingen en geven aan hoe deze praktische inslag hebben op het verloop van arbitrage op het Belgische grondgebied. Zij brengen onmisbare informatie voor de advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en academici die met arbitrage te maken hebben.
Editor(s):
Maud Piers
book | published | 1st edition
December 2013 | xvi + 188 pp.

Paperback
€75.-


ISBN 9789400004467

Details

Op 1 september 2013 trad de nieuwe Belgische arbitragewet van 24 juni 2013 in werking. Deze wetgeving is gebaseerd op de wereldwijd beproefde ‘UNCITRAL Modelwet’ en vervangt dus integraal de oude arbitragewet van 1972. De Belgische wetgever heeft zich uiteraard wel bediend van de jarenlange ervaring van de Belgische rechtspraak en rechtsleer inzake arbitrage en integreerde een aantal typisch Belgische elementen in deze nieuwe wet. Toch bevat de recente arbitragewet een aantal fundamentele nieuwigheden. Deze hebben alle tot doel het optimale verloop van de arbitrage te garanderen en zo van België een aantrekkelijke plaats voor arbitrage te maken.

De auteurs behandelen een selectie van nieuwe wetsbepalingen en geven aan hoe deze een praktische inslag hebben op het verloop van arbitrage op het Belgische grondgebied. Zij brengen onmisbare informatie voor de advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en academici die met arbitrage te maken hebben.
Met bijdragen van Dirk De Meulemeester, Luc Demeyere, Johan Erauw, Vanessa Foncke, Maud Piers, Piet Taelman, Ivan Verougstraete en Herman Verbist.

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid (p. 1)

De basisprincipes van de arbitrageprocedure (p. 27)

Het verzoek tot arbitrage en andere mededelingen in het raam van een arbitrage procedure (p. 43)

Voorlopige of bewarende maatregelen in arbitrage (p. 65)

Bewijsvoering in arbitrage (p. 83)

De vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak na de hervorming van het Belgische arbitragerecht door de wet van 24 juni 2013 (p. 105)

Rond arbitrage rijzen vragen van internationale aard inzake bevoegdheid, toepasselijk recht en exequatur (p. 131)

Bijlage 1: Gerechtelijk Wetboek – Deel VI. Arbitrage (p. 157)

Bijlage 2: UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (p. 173)

Also interesting for you: