België, quo vadis?

Belangrijker nog dan de details van de zesde staatshervorming, is de vraag welke toekomst België nog heeft op lange termijn. Deze bundel biedt reflecties over deze basisvraag, om uitdagingen en knooppunten te identificeren, taboes te doorbreken en voorstellen te lanceren.
Editor(s):
Patricia Popelier, Dave Sinardet, Jan Velaers, Bea Cantillon
Series:
Forum Federalisme
Volume:
2
book | published | 1st edition
August 2012 | xvi + 370 pp.

Paperback
€28.- €40.-


ISBN 9789400002739

Details

Na een lange institutionele crisis en anderhalf jaar regering in lopende zaken, werd uiteindelijk een akkoord gesloten over de zesde staatshervorming. De contouren van deze staatshervorming, die nog volop in uitvoering is, komen in dit boek aan bod.
Belangrijker nog dan de details van deze staatshervorming, is echter de vraag welke toekomst België nog heeft op lange termijn.
Deze bundel biedt reflecties over deze basisvraag, om uitdagingen en knooppunten te identificeren, taboes te doorbreken en voorstellen te lanceren. De grote delen van het institutionele kader worden behandeld: taal en territorialiteit, de dubbele gelaagdheid van het federale staatsbestel, Brussel, de bevoegdheidsverdeling, fiscale autonomie en de financieringswet, en sociale zekerheid.
Hiervoor werden experten bij elkaar gebracht van beide zijden van de taalgrens en uit verschillende wetenschappelijke disciplines. Zij geven een levensverwachting van België en sparen daarbij geen heilige huisjes, of die nu gaan over taalgrenzen, Brussel, het exclusiviteitsbeginsel, of sociale en financiële transfers.

Met bijdragen van Patricia Popelier en Dave Sinardet, Philippe Van Parijs, Jan Velaers, Wouter Pas, Hugues Dumont, Hendrik Vuye, Jürgen Vanpraet, Sébastien Van Drooghenbroeck, Bruno Peeters, André Decoster en Willem Sas, en Bea Cantillon.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding

Hoofdstuk 1. Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur (p. 1)

Deel I. Taal en territorialiteit

Hoofdstuk 2. On Linguistic Territoriality and Belgium’s Linguistic Future (p. 33)

Hoofdstuk 3. Territorialiteit versus personaliteit: een never ending story? Recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Grondwettelijk Hof, de legisprudentie van de Raad van State en het Vlinderakkoord over de zesde staatshervorming (p. 61)

Deel II . De dubbele gelaagdheid van het federalisme

Hoofdstuk 4. De dubbele gelaagdheid van het Belgische federalisme: quo vadis? (p. 109)

Deel III. Brussel

Hoofdstuk 5. Het statuut van Brussel: de perken van de onvermijdelijke complexiteit (p. 155)

Hoofdstuk 6. Brussel: enkele modellen en hun (on)mogelijke gevolgen. Pleidooi voor een asymmetrische benadering (p. 175)

Deel IV. De bevoegdheidsverdeling

Hoofdstuk 7. Het dogma van de exclusieve bevoegdheden gerelativeerd: de meervoudige bevoegdheidskwalificatie in het federale België (p. 207)

Hoofdstuk 8. De la révolution copernicienne et des nouvelles forces motrices. Considérations diverses sur la répartition des compétences à l’aube de la sixième réforme de l’État (p. 231)

Deel V. Fiscaliteit en Financieringswet

Hoofdstuk 9. De krachtlijnen van de fiscale bevoegdheidsverdeling in België na het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 (p. 263)

Hoofdstuk 10. Feiten en cijfers over de nieuwe financieringswet (p. 311)

Deel VI. Sociale zekerheid

Hoofdstuk 11. Quo vadis sociale zekerheid? (p. 343)

About the series:

Forum Federalisme

In de reeks Forum Federalisme (B. Cantillon, P. Popelier en J. Velaers, eds.) verschijnen studies over Multi-level governance in het federale België en in Europa, waarbij telkens de volgende vraag centraal staat: hoe worden in een gelaagde context, beleid en bevoegdheden het best georganiseerd om te voldoen aan eisen van doelmatigheid en democratische legitimiteit?

More about this series