Cases van internationaal recht

Dit boek omvat een selectie van de voornaamste internationale en nationale rechterlijke uitspraken op het gebied van het internationaal recht en van het recht der internationale instellingen die voor de Belgische en Vlaamse rechtsbeoefenaar van belang zijn.
Author(s):
Jan Wouters
book | published | 1st edition
June 2005 | 607 pp.

Paperback
€79.-


ISBN 9789050954792


Alternative prices
- Student price: €20.-

Details

Dit boek omvat een selectie van de voornaamste internationale en nationale rechterlijke uitspraken op het gebied van het internationaal recht en van het recht der internationale instellingen die voor de Belgische en Vlaamse rechtsbeoefenaar van belang zijn. In deel I zijn uittreksels van de belangrijkste internationale uitspraken opgenomen. De cases zijn chronologisch gerangschikt onder de volgende hoofdingen: Permanent Hof van Internationale Justitie; Internationaal Gerechtshof; Europees Hof voor de Rechten van de Mens; Hof van Justitie en Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen; internationale strafrechtscolleges; geschillenbeslechtingsorganen van de Wereldhandelsorganisatie; andere internationale rechterlijke instanties; en internationale arbitrages. Deel II bevat uitspraken van Belgische hoven en rechtbanken over internationaal recht (bv. immuniteiten, mensenrechten, verdragen) en de ‘doorwerking’ van internationale normen in het Belgisch recht (bv. rechtstreekse werking, verdragsconforme interpretatie). Gelet op de grote hoeveelheid cases en de verscheidenheid aan rechtscolleges werd ervoor geopteerd om de uitspraken in dit deel in chronologische volgorde te rangschikken.

Waar nuttig, wordt in voetnoten verwezen naar verdragen, wetten en andere officiële documenten opgenomen in J. WOUTERS, Bronnen van Internationaal Recht (Intersentia, 2004). Ook bevatten de voetnoten kruisverwijzingen naar uitspraken die elders in dit boek zijn opgenomen.

Aan het eind zijn een chronologisch en een trefwoordenregister opgenomen.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

I. INTERNATIONALE CASES (p. 1)

II. BELGISCHE CASES (p. 423)

CHRONOLOGISCH REGISTER (p. 595)

TREFWOORDENREGISTER (p. 603)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
CHRONOLOGISCH REGISTER (p. 595)
TREFWOORDENREGISTER (p. 603)

Also interesting for you: