Buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door minderjarigen

Dit boek omvat een grondige studie van de buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door minderjarigen.
Author(s):
Pieter De Tavernier
book | published | 1st edition
April 2006 | xxxvi + 670 pp.

Hardback
€170.-


ISBN 9789050955164

Details

Dit boek omvat een grondige studie van de buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door minderjarigen. De auteur gaat daarbij op zoek naar een evenwicht tussen de vrijheid, de bescherming en de verantwoordelijkheid van eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks ‘betrokken’ is bij een schadegeval veroorzaakt door een minderjarige: de minderjarige zelf, zijn ouders, zijn leerkrachten, de verschillende toezichthouders, de aansprakelijkheidsverzekeraars en de benadeelden.

Deel I bevat de situering, probleemstelling en afbakening van het onderzoeksobject. Deel II behandelt de aansprakelijkheid voor eigen daad, niet alleen van de minderjarige zelf, maar ook van om het even welke persoon wiens gedrag in oorzakelijk verband staat met de schade die de minderjarige heeft aangericht. In deel III komen de rechtsnormen aan bod die de herstelplicht niet op grond van een bewezen persoonlijke daad van een derde in oorzakelijk verband met de schade, maar wel op grond van een bepaalde hoedanigheid van een derde (ouder, leerkracht, …) kanaliseren. In deel IV worden de verschillende mogelijkheden en beperkingen van de verzekering van de diverse aansprakelijkheidsregelen geanalyseerd.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.