Boekhoudrecht in essentie aangevuld met financiële analyse

In vele domeinen is een inzicht in het boekhoudproces onontbeerlijk. Dit boek begeleidt de lezer bij zijn eerste stappen in de wereld van het boekhouden en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van de balans en de resultatenrekening. Ook de voornaamste financiële ratio’s worden op een duidelijke wijze besproken.
Author(s):
Inge Van De Woesteyne
Series:
In essentie
Volume:
book | published | 1st edition
January 2017 | xvi + 306 pp.

Paperback
€31.50 €45.-


ISBN 9789400006454


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

In vele domeinen is een inzicht in het boekhoudproces onontbeerlijk. Dit boek begeleidt de lezer bij zijn eerste stappen in de wereld van het boekhouden en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van de balans en de resultatenrekening. Ook de voornaamste financiële ratio’s worden op een duidelijke wijze besproken.
Het werk maakt een unieke combinatie van boekhoudtechniek en boekhoudrecht. De boekhoudtechniek is echter nooit een doel op zich, maar biedt een ondersteuning om het boekhoudrecht werkelijk te begrijpen en stelt de lezer in staat om verrichtingen en hun invloed op de jaarrekening op een zelfstandige wijze te analyseren.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Boekhoudplicht (p. 3)

Hoofdstuk 3. Wijze waarop de boekhouding moet worden gevoerd (p. 7)

Hoofdstuk 4. De jaarrekening volgens het gemeen boekhoudrecht (p. 13)

Hoofdstuk 5. Openbaarmakingsverplichting volgens het gemeen boekhoudrecht (p. 29)

Hoofdstuk 6. Boekhoudtechniek (p. 35)

Hoofdstuk 7. Beginselen van het boekhoudrecht (p. 75)

Hoofdstuk 8. Activa van de balans (p. 81)

Hoofdstuk 9. Passiva van de balans (p. 173)

Hoofdstuk 10. Financiële analyse (p. 225)

Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013 (p. 251)

Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 (p. 259)

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (p. 264)

Balans (p. 301)

Rekeningen balans (p. 302)

Resultatenrekening en rekeningen resultatenrekening (p. 304)

About the series:

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

More about this series