Boekhouden in essentie (vijfde editie)

Boekhouden in essentie biedt de niet-gespecialiseerde lezer inzicht in de basisprincipes van het boekhouden: volledigheid, periodiciteit, continuïteit, voorzichtigheid, consistentie. De auteurs belichten de inventarisverrichtingen, consolidatie en de evolutie naar IFRS-normen.

- Volledig aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- Stap-voor-stap opbouw aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
- Toegankelijke inleiding voor niet-boekhouders.


Author(s):
Jean Pierre Vincke, Jo Van den Bossche
Series:
In essentie
Volume:
book | published | 5th edition
October 2019 | xii + 236 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400011038


Alternative prices
- Student price: €27.-

Details

In heel wat opleidingen komt een inleidende cursus boekhouden voor. De student krijgt een basis mee, zodat hij later in het beroepsleven de principes van boekhouden begrijpt en ze eventueel, in beperkte mate, kan toepassen. Dit handboek richt zich tot wie de essentie van boekhouden wil kennen.

De techniek van het dubbel boekhouden wordt stap voor stap opgebouwd aan de hand van een eenvoudig “rode draad”-voorbeeld. Daarna worden de meest voorkomende transacties (de aankoop-, verkoop- en betalingscyclus) met voorbeelden uitgewerkt. Ook de inventarisverrichtingen bij het einde van het boekjaar om vanuit de boekhouding te komen tot het financiële eindrapport – de jaarrekening – worden uitgeklaard. De auteurs gaan ook kort in op algemene boekhoudprincipes (BE-GAAP), op consolidatie en de evolutie naar IFRS-normen.

Door middel van oefeningen in en na elk hoofdstuk kan de student/lezer zelf aan de slag.
Het werk is volledig aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. Financiële informatiesystemen (p. 1)

Hoofdstuk 2. Het ABC van het dubbel boekhouden (p. 9)

Hoofdstuk 3. Boekhoudprincipes (p. 69)

Hoofdstuk 4. Het boeken van courante verrichtingen (p. 81)

Hoofdstuk 5. Van boekhouding naar jaarrekening (p. 125)

Hoofdstuk 6. Consolidatie (p. 225)

Bijlage (p. 235)

Updates and additional learning materials

Updates

This publication is complemented with additional material that is freely available (e.g. models, contracts, schematics, updates, etc.)

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


Powerpoint boekhouden in essentie
22.55 MB
Oplossingen
141.81 kB

About the series:

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

More about this series