Boekhouden in essentie (vierde editie)

De techniek van het dubbel boekhouden wordt stap voor stap opgebouwd aan de hand van een eenvoudig “rode draad”-voorbeeld. Daarna worden de meest voorkomende transacties (de aankoop-, verkoop- en betalingscyclus) met voorbeelden uitgewerkt.

Author(s):
Jean Pierre Vincke, Jo Van den Bossche
Series:
In essentie
Volume:
book | published | 4th edition
August 2016 | xii + 232 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400007161


Alternative prices
- Student price: €27.-

Details

In heel wat opleidingen komt een inleidende cursus boekhouden voor. De student krijgt een basis mee, zodat hij later in het beroepsleven de principes van boekhouden begrijpt en ze eventueel, in beperkte mate, kan toepassen. Dit handboek richt zich tot wie de essentie van boekhouden wil kennen.

De techniek van het dubbel boekhouden wordt stap voor stap opgebouwd aan de hand van een eenvoudig “rode draad”-voorbeeld. Daarna worden de meest voorkomende transacties (de aankoop-, verkoop- en betalingscyclus) met voorbeelden uitgewerkt.

Ook de inventarisverrichtingen bij het einde van het boekjaar om vanuit de boekhouding te komen tot het financiële eindrapport – de jaarrekening – worden uitgeklaard. De auteurs gaan ook kort in op algemene boekhoudprincipes (BE-GAAP), op consolidatie en de evolutie naar IFRS-normen.

Door middel van oefeningen in en na elk hoofdstuk kan de student/lezer zelf aan de slag. Het werk is volledig aangepast aan de wijzigingen aangebracht aan het wettelijk kader door de wet en het koninklijk besluit van 18 december 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2015.

Chapters

Inhoud (p. 0)

1. Financiële Informatiesystemen (p. 1)

2. Het ABC van het Dubbel Boekhouden (p. 9)

3. Boekhoudprincipes (p. 69)

4. Het boeken van Courante Verrichtingen (p. 79)

5. Van Boekhouding naar Jaarrekening (p. 123)

6. Consolidatie (p. 221)

Bijlage. Nuttige websites (p. 231)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


PPT editie 4
5.17 MB
Oplossingen
124.76 kB

About the series:

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

More about this series