Bijzondere opsporingsmethoden en aanverwante onder

Dit boek behelst een kritische analyse van de krachtlijnen van de wet en een grondige studie van de regeling van deze “nieuwe” onderzoeksmethoden.
Author(s):
Steven Vandromme
book | published | 1st edition
January 2004 | xi + 122 pp.

Paperback
€28.-


ISBN 9789050953627

Details

De Wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden heeft observatie, infiltratie en informantenwerking in het Wetboek van Strafvordering ingevoerd. Tegelijk werden ook de toepassingsvoorwaarden en modaliteiten voor het onderscheppen en lezen van post, het inwinnen van bankgegevens, de inkijkoperatie, de uitgestelde tussenkomst en het direct afluisteren wettelijk geregeld.

Dit boek behelst een kritische analyse van de krachtlijnen van de wet en een grondige studie van de regeling van deze “nieuwe” onderzoeksmethoden.

Zo blijken het vertrouwelijk dossier en de wettigheidscontrole op de aanwending van deze onderzoeksmethoden nogal wat vragen op te roepen naar hun overeenstemming met het E.V.R.M.

Dit qua omvang gemakkelijk te hanteren werk richt zich tot advocaten, magistraten, politieambtenaren, praktijkjuristen, academici en eenieder die interesse heeft in de thematiek van de bijzondere opsporingsmethoden.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.