Bezint eer ge begint. Einde van een paradigma?

Deze uitgave brengt verslag uit over spraakmakende wetenschappelijke inzichten in de echte sleutels van ons gedrag en vult verder in hoe ze constructief gebruikt kunnen worden om op de werkplek veilig gedrag te bevorderen of te verbeteren.
Author(s):
Erik Deblonde
Series:
Cahiers Gevormd Welzijn
Volume:
3
book | published | 0th edition
May 2012 | x + 162 pp.

Paperback
€40.-


ISBN 9789400003200


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Bezint eer ge begint! Het zou dé remedie zijn tegen ongevallen.
Steeds bewust zijn van de risico’s en verstandig beslissen. Deze aanbeveling steunt op de aanname dat we als rationele wezens best in staat zijn om bewust ons doen en laten aan te sturen. Dit vermogen zou ons typisch menselijk maken en dat horen we graag. Sedert de jaren 60 tonen opzienbarende wetenschappelijke experimenten echter aan dat niet het bewustzijn maar het onbewuste baas is in ons brein. Ze halen het bewustzijn van zijn voetstuk en doen veel stof opwaaien. Maar misschien bevat het stof ook vele jonge zaadjes die, eens ze vruchtbare grond mogen raken, nieuwe perspectieven openen.
Precies hierover handelt dit cahier. Het brengt verslag uit over spraakmakende wetenschappelijke inzichten in de echte sleutels van ons gedrag en vult verder in hoe ze constructief gebruikt kunnen worden om op de werkplek veilig gedrag te bevorderen of te verbeteren. Daarom is dit cahier een onmisbare bron van informatie voor al wie op dit gebied verantwoordelijkheid draagt.

Erik DEBLONDE behaalde een master in de Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven en volgde een postuniversitaire opleiding in Groeps- en Organisatieontwikkeling. Als consultant heeft hij in tal van bedrijven processen mee begeleid om veilig gedrag op de werkvloer te verbeteren. Hij doceert over dit onderwerp in de opleiding Veiligheidskunde aan de Antwerp Management School.

Table of Contents

Table of Contents (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Deel 1. Ik deed het onbewust, dus het onbewuste bestaat!

Deel 2. Wij doen dingen onbewust. Hoeveel?

Deel 3. Toch beter meer nadenken?

Deel 4. “Bezint eer ge begint” tussen schijn en werkelijkheid

Deel 5. Wat maakt dat we doen wat we doen?

Deel 6. Veilig werkgedrag bevorderen

Deel 7. Ongevallen

Deel 8. In de ziel kijken

Woord achteraf (p. 159)

Interessante literatuur (p. 161)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Table of Contents (p. 0)
Interessante literatuur (p. 161)

About the series:

Cahiers Gevormd Welzijn

De reeks ‘Gevormd welzijn’ is opgestart naar aanleiding van de 30-jarige viering (1979- 2009) van de opleiding Veiligheidskunde niveau 1 aan de Universiteit Antwerpen. Ze biedt een forum aan waardevolle eind- en projectwerken die in het raam van deze opleiding werden verdedigd. In elk Cahier worden tevens flankerende bijdragen opgenomen waarbij experten inzoomen op een belangrijk, al dan niet actualiteitsgebonden, thema. De Cahiers bieden alzo op een vlot toegankelijke wijze zowel praktijkgerichte als theoretisch goed onderbouwde informatie aan elkeen die beroepsmatig actief is in het domein van het welzijn op het werk. Een multidisciplinair redactiecomité – bestaande uit Peggy De Prins , Sara Hermans, Paul Olivier , Marc Van Sprundel en Anne Van Regenmortel – zorgt voor een goede selectie en staat garant voor de kwaliteit van deze reeks.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series