Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen

Dit boek, geschreven voor en door rechtspractici, biedt een inzicht in de laatste ontwikkelingen in het internationaal procesrecht. Het geeft concrete antwoorden op de vragen en bedenkingen die deze evolutie oproept.


Editor(s):
Marta Pertegás
book | published | 1st edition
January 2008 | xviii + 203 pp.

Paperback
€45.50 €65.-


ISBN 9789050957212

Details

Het grensoverschrijdend betekenen en uitvoeren van beslissingen of akten in andere, al dan niet Europese, landen is vandaag geen uitzondering meer. Voor alle juristen die met het internationaal rechtsverkeer in aanraking komen, is de wettelijke regeling over de betekening en de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen en authentieke akten in het buitenland van bijzonder belang.
Dit boek, geschreven voor en door rechtspractici, biedt een inzicht in de laatste ontwikkelingen in het internationaal procesrecht. Het geeft concrete antwoorden op de vragen en bedenkingen die deze evolutie oproept.

Met bijdragen van Isabelle Bambust, Stan Brijs, Ilse Couwenberg, André Michielsens, Jean-François Van Drooghenbroeck en Charles Vanheukelen.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Updates and additional learning materials

Updates

This publication is complemented with additional material that is freely available (e.g. models, contracts, schematics, updates, etc.)

Learning material

There is no additional learning material available for this book.

Also interesting for you: