Bestuurdersaansprakelijkheid bij (dreigende) insolventie

Dit cahier biedt vanuit een praktisch oogpunt een actueel overzicht van enkele leerstukken die een bijzonder belang kennen in een context van (dreigende) insolventie. Vervolgens gaan de auteurs gedetailleerd in op de bijzondere faillissementsaansprakelijkheden vervat in Boek XX van het WER, en de toepassing ervan in de praktijk. Verder belichten de auteurs enkele bijzondere vraagstukken waarmee bestuurders in een insolventiecontext geconfronteerd kunnen worden.

Author(s):
Stijn De Dier, Thibault Van Wynsberghe
book | published | 1st edition
February 2022 | v + 58 pp.

Paperback
€55.-


ISBN 9789400014909

Details

Bestuurdersaansprakelijkheid is de voorbije jaren het voorwerp geweest van verschillende wetgevende ingrepen, met enerzijds de codificatie van het insolventierecht in Boek XX van het WER en anderzijds de invoering van het WVV.
Dit cahier beoogt vanuit een praktisch oogpunt een actueel overzicht te bieden van enkele leerstukken die een bijzonder belang kennen in een context van (dreigende) insolventie.
Het cahier begint met een scherpstelling van het onderscheid tussen collectieve en individuele schade, om meteen daarna het algemene foutbegrip toepasselijk bij een vordering in bestuurdersaansprakelijkheid toe te lichten.
Vervolgens gaan de auteurs in op de bijzondere faillissementsaansprakelijkheden vervat in Boek XX van het WER, en de toepassing ervan in de praktijk. Verder belichten de auteurs enkele bijzondere vraagstukken en aandachtspunten waarmee bestuurders in een insolventiecontext geconfronteerd kunnen worden. Tot slot formuleren de auteurs enkele kritische bedenkingen omtrent de veelbesproken ‘cap’ op de bestuurdersaansprakelijkheid.

Stijn De Dier is advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel. Zijn praktijk focust op vennootschapsrechtelijke en insolventierechtelijke litiges. Hij is tevens deeltijds docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij insolventierecht doceert, en zetelt in de kernredactie van het TRV-RPS. Stijn spreekt en schrijft frequent over vennootschapsrecht.
Thibault Van Wynsberghe is advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel. In zijn dagelijkse praktijk legt hij zich voornamelijk toe op nationale en internationale commerciële geschillenbeslechting, met een bijzondere focus op vennootschaps-, insolventie- en contractenrecht.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk I. Ten geleide: collectieve vs. individuele schade (p. 3)

Hoofdstuk II. Geruststelling: steeds een risico binnen proportie (p. 7)

Hoofdstuk III. Bijzondere insolventieaansprakelijkheid vervat in Boek XX WER (p. 11)

Hoofdstuk IV. Enkele bijzondere vraagstukken (p. 39)