Belgian and European perspectives on creditor protection in closed companies

The book contributes to the continuing debate on the optimal legal strategy regarding creditor protection. Furthermore, it provides valuable insights on the background and foundations of the remarkable approach towards creditor protection in closed companies in the new 2019 Belgian Companies Act.

Contributions by Diederik Bruloot and Evariest Callens, Isabelle Corbisier, Hans De Wulf, Miguel Gimeno Ribes, Frederic Helsen, Simon Landuyt, Christoph Van der Elst and Jasper Van Eetvelde.
Editor(s):
Diederik Bruloot
Series:
Instituut Financieel Recht
Volume:
23
book | published | 1st edition
July 2019 | xvi + 232 pp.

Hardback

€62.30 €89.-

ISBN 9781780688558


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

E-book

€89.-

ISBN 9781780688954

When purchasing an E-book from Intersentia you get instant access to all available digital formats.

Available formats: Pdf 


Details

This volume contains the papers presented during a workshop at Ghent University’s Financial Law Institute. The aim of the workshop was to confront the new Belgian framework on creditor protection in closed companies with foreign experiences and insights from recent legal and empirical research. The book deals with questions of creditor protection throughout the lifespan of companies: from the time of their formation, over the different kinds of distributions, to their winding-up. Some contributions focus on more topical issues of creditor protection like the subordination of shareholder loans or the foreclosure of security interests.

The book contributes to the continuing debate on the optimal legal strategy regarding creditor protection. Furthermore, it provides valuable insights on the background and foundations of the remarkable approach towards creditor protection in closed companies in the new 2019 Belgian Companies Act.

Contributions by Diederik Bruloot and Evariest Callens, Isabelle Corbisier, Hans De Wulf, Miguel Gimeno Ribes, Frederic Helsen, Simon Landuyt, Christoph Van der Elst and Jasper Van Eetvelde.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


More about this series

Also interesting for you: