Behoorlijk vennootschapsbestuur

Dit boek bespreekt in al zijn facetten de zogenaamde Corporate Governance-Wet van 2 augustus 2002. Deze wet wil het Belgische vennootschapsrecht verder aanpassen aan de noden van de praktijk, getuige daarvan het mogelijk maken van schriftelijke algemene vergaderingen en het uitwerken van een wettelijke regeling omtrent directiecomités.


Author(s):
Eddy Wymeersch, Herman Braeckmans
book | published | 1st edition
August 2003 | 223 pp.

Paperback
€49.-


ISBN 9789050952682

Details

Het Wetboek van Vennootschappen was nog maar pas verschenen of de wetgever achtte het noodzakelijk een belangrijke wijziging aan dit Wetboek aan te brengen.
De zogenaamde Corporate Governance-Wet van 2 augustus 2002 wil het Belgische vennootschapsrecht verder aanpassen aan de noden van de praktijk, getuige daarvan het mogelijk maken van schriftelijke algemene vergaderingen en het uitwerken van een wettelijke regeling omtrent directiecomités.

De wet is evenwel in belangrijke mate een reactie op de druk vanwege de financiële markten om Belgische vennootschappen tot behoorlijk bestuur te bewegen. Het versterken van de onafhankelijkheid van de commissaris, het verbeteren van de werking van de algemene vergadering, het behoorlijk aanpakken van belangenconflicten in vennootschapsgroepen
en de verduidelijking en verscherping van de aansprakelijkheden van rechtspersonen-bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers, illustreren dit.

Dit boek is het resultaat van een reeds lange samenwerking tussen het Instituut Financieel Recht van de Universiteit Gent en het Departement Rechten - CBR van de Universiteit Antwerpen. Het belicht al deze vernieuwingen op een heldere en bondige maar grondige wijze.

Het is dan ook een onmisbaar standaardwerk voor de dagelijkse praktijk van advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsrevisoren.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.