Beginselen van personen- en familierecht

Het boek is een unieke verzameling van een hele reeks vragen en visies rond het dossier, steeds rekening houdend met de patiënt. Dit boek richt zich in eerste instantie tot de huisarts, de huisarts in opleiding en iedereen die zich met de informatisering van het dossier bezighoudt.
Author(s):
Deirdre Van Grunderbeeck
book | published | 1st edition
March 2003 | 763 pp.

Paperback
€98.- €140.-


ISBN 9789050952866

Details

Een geïntegreerde benadering van de mensenrechten dringt zich meer en meer op. Dit boek geeft een zo exhaustief mogelijk beeld van de mensenrechtelijke verdragen en instrumenten die eisen stellen aan het nationale personen- en familierecht van de Staten van Europa. Op systematische wijze worden achter-eenvolgens het statuut van de enkeling, de tweerelatie van volwassenen en de verhouding ouder-kind behandeld.
De klemtoon ligt daarbij op de uitgebreide Straatsburgse rechtspraak waarin het EVRM concreet gestalte krijgt. Om deze rechtspraak naar waarde te kunnen schatten, worden telkens de relevante maatschappelijke ontwikkelingen geschetst en wordt het EVRM vergeleken met andere toepasselijke regionale en internationale mensenrechten-instrumenten en akten.
Uit de ontleding per personen- en familierechtelijke topic of rechtsfiguur van de aldus in een ruimere context geplaatste rechtspraak wordt door de auteur bovendien een harde kern van grondbeginselen afgeleid.

Deirdre Van Grunderbeeck (°1971,Leuven) wil met dit werk elke beoefenaar van het personen- en familierecht meer Straatsburg-gevoelig maken. Zij verschaft de rechtzoekende een eerste indicatie over zijn slaagkansen voor het Straatsburgse Hof met een klacht over dit vakgebied. Tenslotte wordt een flinke portie pertinente informatie over dit specifieke rechstdomein, vervat in anderstalige rechtsliteratuur, ontsloten voor een Nederlandstalig publiek.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: