Beeldvorming, waarheidsvinding en rechtsbedeling

In deze uitgave analyseert de auteur de controlemechanismen van justitie, waarbij hij zich verzet tegen een hiërarchische organisatie van justitie.
Author(s):
Hendrik Vuye
Series:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
book | published | 1st edition
November 2010 | vi + 40 pp.

Paperback
€25.-


ISBN 9789400001671

Details

Hendrik Vuye nam reeds herhaaldelijk standpunt in betreffende de noodzakelijke hervorming van justitie. Hij deed dit niet alleen in wetenschappelijke tijdschriften, maar tevens in columns of interviews in De Morgen, De Standaard en Knack. In deze openingsrede analyseert hij de controlemechanismen van justitie. Welke zijn die mechanismen en hoe werken ze? Hij toetst ze vervolgens aan Fortisgate. Waarom faalden deze controlemechanismen? De auteur verzet zich tegen een hiërarchische organisatie van justitie. Hij pleit voor een meer humane justitie, waarbij niet de rechtscolleges of de rechters, maar wel de rechtzoekende centraal staat.
Hendrik Vuye is doctor in de rechten, master in de criminologie en master in de wijsbegeerte. Hij doceert Staatsrecht en Rechten van de Mens aan de Universiteit Namen.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

More about this series