Bedreigt de Europese interne markt de sociale welvaartsstaat?

De focus van de Europese beleidsmakers is thans meer dan ooit gericht op de interne markt en het Europese sociaal model. De centrale – maar controversiële – vraag is bijgevolg of én hoe sociale bescherming verzoenbaar is met de Europese interne markt.
In dit boek bieden vooraanstaande auteurs een persoonlijk en doordacht antwoord op deze prangende vragen.
Editor(s):
Johan Meeusen, Gert Straetmans
Series:
Studies Europees Recht UA
Volume:
2
book | published | 1st edition
June 2007 | ix + 120 pp.

Paperback
€40.-


ISBN 9789050956642

Details

De Lissabon-strategie die door de Europese Raad werd vooropgesteld, komt met de goedkeuring van de zogenaamde richtlijn-Bolkestein in 2006 een stap dichter bij de voltooiing van de interne markt voor diensten.
Deze evolutie toont ook duidelijk aan hoe Europese economische liberalisering steeds meer invloed heeft op de nationale organisatie van de arbeidsmarkt. De uitbreiding tot 27 lidstaten, waaronder heel wat Oost-Europese landen, versterkt immers de vrees voor sociale dumping en voor de afbouw van de sociale welvaartsstaat.
Ook recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie die ertoe strekt gelijke sociale voordelen toe te kennen aan buitenlandse EUonderdanen zonder de plicht een economische activiteit uit te oefenen en bij te dragen tot het socialezekerheidsstelsel van de verblijfsstaat, wakkert verder deze angst voor afbouw van nationale sociale verworvenheden aan.
De focus van de Europese beleidsmakers is thans meer dan ooit gericht op de interne markt en het Europese sociaal model. De centrale – maar controversiële – vraag is bijgevolg of én hoe sociale bescherming verzoenbaar is met de Europese interne markt.
In dit boek bieden vooraanstaande auteurs een persoonlijk en doordacht antwoord op deze prangende vragen. Dit boek nodigt dan ook uit tot reflectie en discussie over een – voor onze toekomst – zeer belangrijke materie. Het is een waardvol werk voor academici, studenten, beleidsverantwoordelijken, sociale partners en eenieder die de Europese éénwording wil volgen en begrijpen.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Een steviger verankering van het Europese stelsel van sociaal recht in het gemeenschaps recht: waarborg voor een duurzaam Europees sociaal model? (p. 1)

Marc Rigaux

De verhouding interne markt – sociale markt economie. Heeft de interne markt de welvaartsstaat om zeep gebracht? (p. 29)

De toekomst van Europa en de hernieuwde Lissabonstrategie voor meer groei en jobs (p. 45)

Sociaal beleid: een gedeelde verantwoordelijkheid (p. 59)

De Europese interne markt en het sociaalrechtelijk statuut van grensoverschrijdende werknemers: een Trojaans paard voor het sociaal recht van de lidstaten? (p. 65)

About the series:

Studies Europees Recht UA

Deze reeks bundelt de referaten van de studieavond die jaarlijks door de onderzoeksgroep Recht van de Europese Unie van de Universiteit Antwerpen, georganiseerd wordt op of rond 9 mei, de “Dag van Europa”.

More about this series