Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (tiende editie)

In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. Het wetboek is volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele eigendom in dit wetboek.
Author(s):
Hendrik Vanhees
book | published | 10th edition
January 2020 | x + 1104 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400010604


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. De keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges ‘Recht van de intellectuele eigendom’, zoals deze gedoceerd worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en van de dagelijkse juridische praktijk. Het wetboek is volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele eigendom in dit wetboek.

Table of Contents

Wetboek van economisch recht (WER) (p. 1)

TRIPS (p. 317)

Industriële eigendom (p. 367)

Auteursrecht (p. 399)

Octrooirecht (p. 476)

Merkenrecht (p. 697)

Tekeningen- en modellenrecht (p. 935)

De bestrijding van namaak (p. 1041)

Also interesting for you: