Basisbeginselen economische sociologie

Dit handboek geeft een overzicht van de meest fundamentele grondslagen van deze ‘sociologische kijk’ op de economie. Het boek bespreekt hoe de economische en sociologische disciplines elkaar beïnvloed en beconcurreerd hebben doorheen de geschiedenis
Author(s):
Stef Adriaenssens
book | published | 1st edition
September 2018 | ix + 311 pp.

Paperback
€59.-


ISBN 9789400007949


Alternative prices
- Student price: €33.-

Details

De sociologie heeft als doel en ambitie om alle maatschappelijke verschijnselen en sociaal gedrag te beschrijven en te verklaren. Daartoe behoort ongetwijfeld ook alles wat mensen gewoonlijk als ‘economie’ omschrijven: kopen en verkopen, werken en consumeren, geven en nemen, verdelen en belasten. Uiteraard heeft de sociologie geen alleenrecht op de studie van de economie, wel heeft ze een eigen kijk op en benadering van economische fenomenen in onze samenleving. Deze benadering vindt zijn oorsprong in de rijke geschiedenis van de sociologie en aanverwante wetenschappen, zoals de sociale en culturele antropologie.

Dit handboek geeft een overzicht van de meest fundamentele grondslagen van deze ‘sociologische kijk’ op de economie. Het boek bespreekt hoe de economische en sociologische disciplines elkaar beïnvloed en beconcurreerd hebben doorheen de geschiedenis. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de sociologie van het economische leven een verrijking kan betekenen voor een economische analyse. Een van de centrale argumenten is dat in de sociologie een bredere opvatting uitgewerkt wordt over wat economie is. Dat laat toe op een meer diepgaande manier na te denken over de relatie tussen bijvoorbeeld handelen op een markt en giftculturen.

Dit handboek is in de eerste plaats bestemd voor mensen die geïnteresseerd zijn in economie en die willen weten of en hoe buiten de economische discipline nagedacht wordt over de wereld van markten, prijzen en schaarse middelen.

Table of Contents

1. Sociologie als wetenschap (p. 1)

2. Cultuur (p. 45)

3. Sociale relaties en netwerken (p. 71)

4. Macht, gezag en hulpbronnen (p. 95)

5. Sociale verandering en modernisering (p. 115)

6. Het ontstaan van de sociologie (p. 139)

7. Kannibalisme en de imperialistische ambitie (p. 157)

8. Diffusie en inspiratie (p. 177)

9. Economisch handelen en economische instituties (p. 199)

10. Kapitalisme als economische organisatie (p. 217)

11. Reciprociteit en giftrelaties (p. 243)

12. Staatse redistributie (p. 269)

Referenties (p. 289)