Basisbeginselen economische sociologie (tweede editie)

De auteur bespreekt in dit heldere boek hoe doorheen de geschiedenis economische en sociologische disciplines elkaar beïnvloed en beconcurreerd hebben en legt uit hoe de sociologie van het economische leven een verrijking kan betekenen voor economische analyses.

* Met een index van de belangrijkste concepten per hoofdstuk.
* Voor studenten en iedereen die buiten de economische discipline wil nadenken over de wijze waarop mensen en samenlevingen schaarse middelen produceren, verdelen en consumeren.
Author(s):
Stef Adriaenssens
book | forthcoming | 2nd edition
September 2021 | 350 pp.

Paperback
€49.-


ISBN 9789400011625


Alternative prices
- Student price: €30.-


Publication date: September 10, 2021

Details

De sociologie heeft als doel en ambitie om alle maatschappelijke verschijnselen en sociaal gedrag te beschrijven en te verklaren. Daartoe behoort zonder twijfel ook alles wat mensen gewoonlijk als ‘economie’ omschrijven: kopen en verkopen, werken en consumeren, geven en nemen, verdelen en belasten. Uiteraard heeft de sociologie geen alleenrecht op de studie van de economie, wel biedt ze een eigen kijk op en benadering van economische fenomenen in onze samenleving. Deze benadering vindt zijn oorsprong in de rijke geschiedenis van de sociologie en aanverwante wetenschappen, zoals de sociale en culturele antropologie.

In dit handboek vindt de lezer een overzicht van de meest fundamentele grondslagen van deze ‘sociologische kijk’ op de economie. De auteur bespreekt hoe de economische en sociologische disciplines elkaar beïnvloed en beconcurreerd hebben doorheen de geschiedenis. Daarnaast toont hij aan hoe de sociologie van het economische leven een verrijking kan betekenen voor een economische analyse. Hij beargumenteert daarbij dat in de sociologie een bredere opvatting uitgewerkt wordt over wat economie is, die toelaat meer diepgaand na te denken over de relatie tussen bijvoorbeeld handelen op een markt en giftculturen.

Dit handboek is in de eerste plaats bestemd voor mensen die geïnteresseerd zijn in economie en die willen weten of en hoe buiten de economische discipline nagedacht wordt over de wereld van markten, prijzen en schaarse middelen.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: