Bancair insolventierecht

In dit boek worden de publieke interventiemaatregelen die zich situeren binnen de fase van acute crisisinterventie aan een omstandige juridische analyse onderworpen.
Author(s):
Sara Pauwels
Series:
Instituut Financieel Recht
Volume:
20
book | published | 1st edition
December 2015 | xxxvii + 520 pp.

Hardback
€175.-


ISBN 9789400006584


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

De bankencrisis anno 2008 herbevestigde de bijzondere positie van banken binnen ons economisch bestel. In dit boek worden de publieke interventiemaatregelen die zich situeren binnen de fase van acute crisisinterventie aan een omstandige juridische analyse onderworpen.

In een eerste deel wordt ingegaan op de staatswaarborg en de lender of last resort als liquiditeitsmaatregelen. Een tweede deel behandelt op zeer omstandige wijze het ingevolge en na de crisis ontwikkelde juridische kader voor de afwikkeling van banken in ernstige financiële moeilijkheden. Onderzocht wordt voor de genoemde interventiemaatregelen welke de juridische bouwstenen zijn en welke de huidige evenals toekomstige verdeling van bevoegdheden is tussen de nationale lidstaten en de instellingen van de Europese Unie.

Dit boek geeft een omvattend overzicht van het actuele juridische raamwerk en is bijgevolg niet alleen een onmisbaar basiswerk voor theoretici maar tevens voor elke praktijkjurist die geconfronteerd wordt met de problematiek van banken in financiële moeilijkheden.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

TITEL I. VERANTWOORDING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

Hoofdstuk I. De bijzonderheid van een bank: een inleiding (p. 1)

Hoofdstuk II. Opzet van het onderzoek (p. 33)

TITEL II. LIQUIDITEITSMAATREGELEN

Hoofdstuk I. Northern Rock: een casestudie (p. 45)

Hoofdstuk II. Het belang van liquiditeit: een theoretische benadering (p. 53)

Hoofdstuk III. Marktondersteunende liquiditeitsmaatregelen: de staatswaarborg (p. 57)

Hoofdstuk IV. Marktvervangende liquiditeitsmaatregelen: de kredietverlening in laatste instantie (p. 105)

Hoofdstuk V. Besluit Titel II. Liquiditeits maatregelen (p. 175)

TITEL III. AFWIKKELINGSMAATREGELEN

Hoofdstuk I. Fortis: een casestudie (p. 179)

Hoofdstuk II. Het regulerend kader: een overzicht (p. 191)

Hoofdstuk III. Financiële stabiliteit en het algemeen belang (p. 203)

Hoofdstuk IV. Het instrument van interne versterking (p. 235)

Hoofdstuk V. De gedwongen overdracht (p. 285)

Hoofdstuk VI. Financiële stabiliserings instrumenten van de overheid (p. 349)

Hoofdstuk VII. Continuïteitsgarantie (p. 355)

Hoofdstuk VIII. Rechtsbescherming tegen de afwikkelingsmaatregelen (p. 377)

Hoofdstuk IX. Het Europese systeem van financieringsregelingen en het gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds (p. 433)

Hoofdstuk X. Besluit Titel III. Afwikkelingsmaatregelen (p. 467)

ALGEMEEN BESLUIT (p. 477)

Bibliografie (p. 489)

Trefwoordenregister (p. 515)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 489)
Trefwoordenregister (p. 515)

About the series:

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.
Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt. Meer informatie is terug te vinden via www.law.ugent.be/fli

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series