Joke Baeck

Baeck

Na de voltooiing van haar rechtenstudies aan de Universiteit Gent (2002), de Université de Paris X (2002) en het International Law Institute in Washington DC (2002), startte Joke Baeck haar loopbaan als advocaat-stagiair op het kantoor van meester Marcel Storme te Gent (2002-2005). Tegelijk werd zij praktijkassistent bij professor Hubert Bocken aan de Universiteit Gent, in de vakgebieden verbintenissenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (2002-2004).

Van 2005 tot 2011 werkte ze aan een doctoraatsonderzoek over de restitutieverplichtingen na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, eerst als assistent (2005-2006) en vervolgens als Aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (2006-2011). Promotoren van dit onderzoek waren de professoren Hubert Bocken en Annelies Wylleman.

Na de succesvolle verdediging van haar doctoraat in 2011, was ze gedurende twee jaar doctor-assistent aan de Universiteit Gent. In die periode verlegde zij haar wetenschappelijke focus van het verbintenissenrecht naar het zekerheidsrecht. In 2013 werd zij benoemd als voltijds docent aan de Universiteit Gent, waar zij momenteel actief is in de vakgebieden zekerheidsrecht en rechtsmethodologie. Daarnaast is zij ook coördinator van het vaardighedenonderwijs in de rechtenopleiding van de Universiteit Gent.

Daarnaast is ze auteur van tal van wetenschappelijke bijdragen in het domein van het verbintenissen- en zekerheidsrecht. Sinds 1 september 2014 is zij lid van de redactieraad van het Rechtskundig Weekblad.

Other titles by this author