Herman De Cnijf

De Cnijf

Herman De Cnijf is als directeur verbonden aan de Fiscale Hogeschool. Hij doceert er het vak Rechtspersonenbelasting. Eveneens is hij aangesteld als gasdocent aan de HUB-EHSAL waar hij in het studiegebied gezondheidszorg, aan de studenten van het derde bachelor, het vak “Financieel Economische aspecten van de bedrijfsvoering” onderwijst , hij is tevens gastdocent aan EMS.
Hij is o.a. auteur en co-editor van verschillende boeken en heeft verscheidene artikels en bijdragen in de fiscale pers op zijn naam staan. Als spreker en moderator engageert hij zich in de diverse aspecten van de fiscaliteit, ondernemingswezen en de non-for-profit sector.
Hij werd door de Koning erkend bij het I.A.B. als Accountant – Belastingconsulent en zetelt in de permanente werkgroep Verenigingen en Stichtingen binnen de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Reeds meer dan twintig jaar maakt hij als ondervoorzitter deel uit van de Raad van Bestuur van de Beroepsvereniging voor Fiscale en Boekhoudkundige Beroepen van Brabant.

Other titles by this author