Sarah Schoenmaekers

Schoenmaekers

Sarah Schoenmaekers is an Assistant Professor of European law at Maastricht University, lawyer with Omnius lawyers, a Visiting Professor at the University of Hasselt and a postdoctoral researcher at the Open University of Heerlen.
In 2010, she successfully defended her doctoral thesis, “The Regulation of Architects. A Comparative Analysis”', in which the Belgian and Dutch regulations applicable to architects have critically been analysed.
She specialised in European law on the four freedoms, more particularly the European diploma-recognition regulations, as well as in public procurement law.
She has acted as a project manager of large-scale investigations in relation to European law and publishes in this area. She also publishes in the area of the Belgian architects law.
Since 2014 she is a member of the Editorial Board of the Journal "Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed".

Sarah Schoenmaekers is universitair docent Europees recht aan de Universiteit Maastricht, advocaat bij Omnius advocaten, gastprofessor aan de Universiteit Hasselt en postdoctoraal onderzoeker aan de Open Universiteit Heerlen.
In 2010 heeft zij met succes haar doctoraatsthesis verdedigd met als titel “The Regulation of Architects. A Comparative Analysis”, waarin zij de Belgische en Nederlandse regelgeving die van toepassing is op architecten kritisch heeft geanalyseerd.
Sarah Schoenmaekers is gespecialiseerd in het Europese recht betreffende de vier vrijheden, meer in het bijzonder de regelgeving omtrent diploma-erkenning, alsook in het Europese aanbestedingsrecht.
Zij was projectleider van grootschalige onderzoeken op het gebied van het Europese recht en publiceert op dit terrein. Ook publiceert zij op het gebied van het Belgische architectenrecht.
Sinds 2014 is zij redactielid van het “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed”.

Other titles by this author