Koen Lenaerts

Lenaerts

Koen Lenaerts behaalde in 1977 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) alvorens zijn studie voort te zetten aan Harvard University (Harvard-universiteit te Cambridge, Verenigde Staten). Daar behaalde hij in 1978 een Master of Laws en in 1979 een Master of Public Administration. Na zijn terugkeer naar de Katholieke Universiteit Leuven promoveerde hij in 1982 tot doctor in de rechtsgeleerdheid.

Hij begon zijn professionele loopbaan aan diezelfde universiteit, waar hij in 1979 werd aangesteld als assistent en in 1983 benoemd tot hoogleraar Europees recht. Tijdens zijn academische loopbaan doceerde hij ook aan het Europacollege te Brugge (België) (1984-1989) en was hij gasthoogleraar aan Harvard Law School (rechtenfaculteit van Harvard University) (1989).

Koen Lenaerts trad in 1984 in dienst van het Hof van Justitie als referendaris van rechter René Joliet, een functie die hij bekleedde tot 1985. Van 1986 tot 1989 was hij werkzaam als advocaat aan de balie van Brussel.

Hij werd benoemd tot rechter in het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (thans Europese Unie) op 25 september 1989, de dag waarop deze nieuw opgerichte rechterlijke instantie werd geïnstalleerd. Hij was meer dan veertien jaar rechter in het Gerecht, voordat hij op 7 oktober 2003 werd benoemd tot rechter in het Hof van Justitie van de Europese Unie. Van 9 oktober 2006 tot 8 oktober 2012 was hij door zijn ambtgenoten voor twee opeenvolgende termijnen verkozen tot kamerpresident en vervolgens, vanaf 9 oktober 2012, tot vicepresident van het Hof van Justitie.
Op 8 oktober 2015 werd hij verkozen tot president van het Hof van Justitie. Hij bekleedt deze functie tot op heden.

Other titles by this author