Alain Nijs

Nijs

Alain Nijs is managing partner bij Greenille by Laga en als advocaat verbonden aan de balies van Brussel, Antwerpen en Kortrijk. Hij doceert “Trusts & Foundations” in het postgraduaat estate planning (VUB-ULB). Hij is bestuurslid van de Society of Estate and Trust Practitioners (STEP Benelux) en lid van de International Bar Association (IBA) en de Belgian Association of Tax Lawyers (BATL).

Other titles by this author