Paul De Hert

De Hert

Paul De Hert studeerde wijsbegeerte en rechten aan de VU Brussel in 1989 en godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven. Van 1990 tot 2000 werkte hij op de Rechtsfaculteit van de VUB als onderzoeker in het domein van (straf)recht en technologie waar hij eveneens zijn doctoraat voorbereidde. Het jaar daarop was hij wettelijk expert en supervisor van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Na die periode was hij postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Tilburg en de VU Brussel.
 
Van 2002 tot eind 2005 werkte hij voltijds als hoofddocent aan de Rechtsfaculteit te Leiden en als deeltijds docent aan de VU Brussel waar hij vakken zoals “Strafvordering”, “Europees strafrecht”, "Europees en internationaal Strafrecht” en "internationale bescherming van de rechten van de mens" doceert.
 
In 2006 wordt hij hoofddocent aan de Universiteit Tilburg (vakgroep TILT - Recht, Technologie en Samenleving) en wat later hoofddocent aan de V.U. Brussel verbonden aan de vakgroep Metajuridica en Criminologie van de VU Brussel.
 
Naast zijn aanstelling bij de VU Brussel en de Universiteit Tilburg, is hij voorzitter van de onderzoeksgroep Mensenrechten en lid van de onderzoeksgroep Law, Science, Technology Studies (LSTS) aan de VU Brussel.

Other titles by this author