Jef Van Langendonck

Van Langendonck

Jef Van Langendonck is emeritus hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de KU Leuven (1978-2006). In 1964 behaalde hij het doctoraat in de rechten “magna cum laude”, na zijn studies gecombineerd te hebben met het baccalaureaat in de filosofie en een mastertitel in de economie daarna. Zijn aggregaat voor het hoger onderwijs in de Rechtsgeleerdheid bekwam hij in juni 1971, op een proefschrift over de “harmonisatie van de gezondheidszorg in de Europese Gemeenschap”, en na een openbare les over de “negatieve inkomstenbelasting”.

Van 1976 tot 1994 was Jef Van Langendonck secretaris-generaal van het European Institute of Sociale Security, en jarenlang was hij lesgever, eerst in het Erasmusprogramma on Social Security in the European Community en daarna in het European Master of Social Security Program. Hij was bijna veertig jaar lang directeur van het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven.

Other titles by this author