Roger Blanpain

Blanpain

Roger Blanpain is emeritus professor arbeidsrecht aan de KU Leuven en voormalig senator.
Blanpain was decaan van de rechtsfaculteit aan de KUL. Hij is voorzitter van de VRG-alumni, de Alumnivereniging van het Vlaams Rechtsgenootschap, en van VEWA, de Vereniging van educatieve en wetenschappelijke auteurs. Hij is ook general editor van de “International Encyclopaedia of Laws” en editor van het “Bulletin IEL Labour Law and Industrial Relations”.
Hij promoveerde tot doctor in de rechten aan de KU Leuven en behaalde de titel Master of Arts aan de Columbia University in New York. Hij werd gewoon hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en doceerde aan universiteiten in Duitsland, Amerika, Frankrijk en Japan. Na in Leuven het emeritaat te hebben bereikt, doceerde hij nog enkele jaren aan de Tilburg University.
Van 1987 tot 1989 zetelde hij voor de Volksunie in de Belgische Senaat.
Hij werd geassocieerd lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten in 1992 en werd gewoon lid in 1996. Hij nam het erelidmaatschap op in 2007.

Other titles by this author

This author has no published products.