Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten

voor Beroepsvervolmaking in de Rechten

Het Centrum voor Beroepsvervolmaking Rechten (CBR) werd in het najaar van 1985 opgericht als een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen en het (toenmalig) Departement Rechten van de Universitaire Instelling Antwerpen.

De opdracht van het Centrum voor Beroepsvervolmaking Rechten (CBR) bestaat erin om postacademische vorming te organiseren voor al wie in de praktijk wordt geconfronteerd met de toepassing van het recht.

De doelgroep van het CBR bestaat dan ook voornamelijk uit praktijkjuristen onder wie zowel juristen in de strikte betekenis (qua opleiding) als juridische medewerkers in de ruime opvatting (qua professionele activiteiten).
CBR werkt nauw samen met Gandaius dat de CBR studieavonden in Gent praktisch organiseert.

Other titles by this author

This author has no published products.