Marc Fallon

Marc Fallon was tot zijn emiraat in 2015 voltijds professor aan de UCL, waar hij de vakken internationaal privaatrecht en Europees interne markt doceerde. Tot 2015 was hij eveneens decaan van de Rechtsfaculteit.

Other titles by this author