Johan Erauw

Erauw

Johan Erauw is professor emeritus of law at the University of Ghent, Belgium, where he was Director of the Institute for Private International Law. He also taught as Adjunct professor at the American University, Washington College of Law, Washington DC. In 2009 he was appointed Adjunct professor at the China University of Law and Political Science in Beijing. He has received an honorary doctorate of law of the East China University of Political Science and Law in Shanghai (2005).

He is active as arbitrator in international commercial arbitration, is a listed arbitrator in a few arbitration institutions and he has been taken up on the list of mediators with ICSID, World Bank, Washington on proposal of the Belgian Government.

He is lawyer at the Ghent Bar. His focus and special personal interests are commercial arbitration, private international law and art law.

He practiced business law as corporate legal counsel for seven years (1987 – 1995) and has been active in international licensing of technology for the Ghent University and have acquired 29 years of experience in exploitation of inventions through licensing and assignment.

He was advisor to the Belgian Ministry of Justice for the drafting of a code of private international law and was legal counsel to the International Trade Centre of Geneva (of WTO and UNCTAD) on licensing contracts for developing countries.

At Ghent University he was a member of the Board of Trustees and of the Board of Managers from October 2004 till October 2008.

He provides legal advice on international matters on a regular basis to Belgian authorities (e.g. Ministry of Justice), to lawyers, to private parties and corporations.

He has published 150 scientific articles and 20 books.

Johan Erauw is emeritus professor in de rechten aan de Universiteit van Gent, waar hij directeur was van het Instituut voor internationaal privaatrecht. Hij onderwees ook als professor aan de Amerikaanse Universiteit, Washington College of Law, Washington DC. In 2009 werd hij benoemd tot professor aan de China University of Law and Political Science in Peking. Hij ontving een eredoctoraat van de wet van de East China University of Political Science en recht in Shanghai (2005).

Hij is actief als arbitrator in de internationale commerciële arbitrage, was een beursgenoteerde arbitrator in een paar arbitrage instellingen en hij is geplaatst op de lijst van bemiddelaars/mediators met ICSID, Wereldbank, Washington op voorstel van de Belgische regering.

Hij is advocaat aan de balie van Gent. Zijn focus en speciale interesses zijn handelsarbitrage, internationaal privaatrecht en kunstwet.

Hij was raadsman van 1987 tot 1995. Hij is actief in het internationale licentie geven van technologie voor de Universiteit Gent en heeft 29 jaar ervaring in exploitatie van uitvindingen door middel van licenties en de toewijzing hebben verworven.

Hij was adviseur van het Belgische Ministerie van Justitie voor het opstellen van een gedragscode voor internationaal privaatrecht en juridisch adviseur om de internationale handel centrum van Genève (van WTO en UNCTAD) op licentie contracten voor ontwikkelingslanden.

Aan Universiteit Gent was hij een lid van de Board of Trustees en van de Raad van bestuur van Managers van oktober 2004 tot oktober 2008.

Hij biedt juridisch advies over internationale vraagstukken op een regelmatige basis om Belgische autoriteiten (bijvoorbeeld ministerie van Justitie), tot advocaten, aan particulieren en bedrijven.

Hij publiceerde 150 wetenschappelijke artikelen en 20 boeken.

Other titles by this author