Kristof Uytterhoeven

Uytterhoeven

Kristof Uytterhoeven legt zich toe op het vastgoedrecht en het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk bouwrecht in de ruime zin van het woord. Zijn expertise situeert zich in het bijzonder op het vlak van overheidsopdrachten, privaatrechtelijke bouwcontracten en het statuut en de deontologie van de architect. Door zijn jarenlange ervaring als advocaat biedt hij een hoogstaande juridische adviesverlening, evenals een optimale bijstand bij het onderhandelen van vastgoedcontracten en het succesvol behandelen van geschillen zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor administratieve rechtscolleges.
 
In het jaar 2000 promoveerde Kristof Uytterhoeven tot doctor in de rechten aan de Katholieke Universtiteit van Leuven. Hij was plaatsvervangend docent aan de rechtsfaculteit van diezelfde universiteit en is thans als hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur van de KU Leuven, waar hij binnen de vakgroep Management verbintenissenrecht, zakenrecht en bouwrecht doceert aan de studenten van de academische opleidingen Master in de architectuur en Master in de interieurarchitectuur.
 
Kristof Uytterhoeven is tevens auteur van talrijke academische publicaties en wordt regelmatig als spreker gevraagd op studiedagen en seminaries. Dankzij deze academische engagementen kan hij snel inspelen op de meest recente en belangrijke evoluties in het recht.
 
Kristof Uytterhoeven is daarnaast mede-stichtend vennoot van het Advocatenkantoor Caluwaerts & Uytterhoeven, dat in het 2001 werd opgericht.

Other titles by this author