Bert Keirsbilck

Keirsbilck

Bert Keirsbilck (°1980) is hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen van de KU Leuven. Hij doceert Ondernemingsrecht, Europees institutioneel recht en Europees economisch recht in Brussel, Leuven en Kortrijk. Hij is co-directeur van Consument Concurrentie Mededinging (CCM). Bert is co-auteur van ‘Handelspraktijken en contracten met consumenten’ en co-editor van de CCM series. Hij is redactielid van DAOR, DCCR en TEP en lid van de facultaire doctoraats- en cultuurcommissies (2020-2024). Recent onderzoek focust onder meer op duurzame productie en consumptie, circulaire economie en verdienstelijking.

Bert Keirsbilck (°1980) is a Professor of Law at the Faculty of Law and Criminology of KU Leuven. He lectures Commercial law, EU Law and European Economic Law in Brussels, Leuven and Kortrijk. He is a co-director of Consumer Competition Market (CCM). Bert is a co-author of 'Commercial Practices and Consumer Contracts' (in Dutch) and a co-editor of the CCM series. He is a member of the editorial board of DAOR, DCCR and TEP and serves as a member of the Faculty’s doctoral and culture committees (2020-2024). Recent research focuses on sustainable production and consumption, circular economy and servitisation.

Other titles by this author