John Crombez

John Crombez studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG) en statistiek aan de Universiteit van Neuchâtel. In 2001 behaalde hij een doctoraat in de economische wetenschappen (RUG).
Na zijn studies economie begon Crombez achter de schermen te werken voor de sp.a. Hij combineerde dat met zijn verdere studie in de statistiek en zijn doctoraalstudie. In 2002 werd hij door de partij aangesteld als economist in het Kringloopfonds. Het jaar erna werd hij kabinetsmedewerker van sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte en in 2005 werd hij er kabinetschef.

In de regering-Di Rupo werd Crombez staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale en fiscale fraude. Hij zetelt sinds 2012 in de gemeenteraad van Oostende. In 2014 werd hij verkozen tot Vlaams Parlementslid en werd hij aangeduid als fractieleider. Tijdens dat jaar werd hij docent publieke financiën aan de UHasselt. Hij gaf eerder al les aan de HoGent.

In 2015 werd hij verkozen als voorzitter van de sp.a.

Other titles by this author