Robby Houben

Houben

Prof. dr. Robby Houben is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, faculteit Rechtsgeleerdheid.

Hij is houder van de Club Brugge Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen. De Club Brugge Leerstoel is ingesteld ter bevordering van het onderzoek naar de professionalisering van de voetbalonderneming en de optimalisering van de regulerende omgeving voor voetbalondernemingen.

Robby Houben is auteur van meer dan honderd nationale en internationale publicaties, spreekt regelmatig op nationale en internationale conferenties, geeft regelmatig les in het buitenland, begeleidt verschillende lopende onderzoeksprojecten en is lid van verschillende redactieraden.

Hij treedt regelmatig op als adviseur voor het Europees Parlement. Hij is lid van de academische raad van het European Banking Institute (Frankfurt). Verder is Robby Houben bestuurder en secretaris van het Belgisch Instituut voor Vennootschapsrecht. Hij is lid van het expertenpanel G&M1 Wetenschappen van het Recht en de Criminologie van het FWO (Stichting Onderzoek Vlaanderen). Hij is advocaat en lid van de Antwerpse balie.

***
Prof.dr. Robby Houben is a tenured associate professor at the University of Antwerp, faculty of law.

He is chair holder of the Club Brugge Chair at the University of Antwerp. The Club Brugge Chair is established to promote research on the professionalisation of the football enterprise and the optimization of the regulatory environment for football enterprises.

Robby Houben authored more than hundred national and international publications, regularly speaks at national and international conferences, regularly taught and teaches abroad, supervises several ongoing research projects and is a member of several editorial boards.

He frequently acts as advisor for the European Parliament. He is member of the academic board of the European Banking Institute (Frankfurt). Furthermore, Robby Houben is director and secretary of the Belgian Institute for Company Law. He is member of the expert panel G&M1 Sciences of Law and Criminology of the FWO (Research Foundation Flanders). He practices as a lawyer and is member of the Antwerp Bar.  

Other titles by this author